Bài tập trọng âm tiếng anh thi đại học

các bài tập luyện tiến công trọng âm trong Tiếng Anh luôn tạo nên vướng mắc mang đến nhiều bạn trong quy trình ôn thi. Vậy nên, bây giờ hãy cùng luyenthidaihoctientị.com điểm qua lại các quy tắc tiến công trọng âm trong Tiếng Anh nhé, tin rằng sau bài học kinh nghiệm này các bạn sẽ tự tin Lúc có tác dụng dạng bài này vào đề thi ĐH. Ngoài ra, nhằm tra cứu phần nhiều tư liệu ôn thi ĐH chỗ nào là tốt nhất thì hãy đọc tại đây nhé.

You watching: Bài tập trọng âm tiếng anh thi đại học

1. Động từ bỏ tất cả 2 âm tiết -> trọng âm lâm vào tình thế âm máu máy haiEx: be’gin, be’come, for’get, en’joy, dis’cover, re’lax, de’ny, re’veal,…Ngoại lệ: ‘answer, ‘enter, ‘happen, ‘offer, ‘open…

2. Danh từ bỏ có 2 âm huyết -> trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết thiết bị nhấtEx: ‘children, ‘hobby, ‘habit, ‘labour, ‘trouble, ‘standard…Ngoại lệ: ad’vice, ma’chine, mis’take…

3. Tính trường đoản cú bao gồm 2 âm huyết -> trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm nhâtEx: ‘basic, ‘busy, ‘handsome, ‘lucky, ‘pretty, ‘silly…Ngoại lệ: a’lone, a’mazed, …

4. Động tự ghép -> trọng âm lâm vào tình thế âm tiết thiết bị haiEx: be’come, under’stand,

5. Trọng âm lâm vào hoàn cảnh chủ yếu những vần sau: sist, cur, vert, kiểm tra, tain, tract, vent, selfEx: e’vent, sub’tract, pro’kiểm tra, in’sist, main’tain, my’self, him’self

6. Các từ bỏ dứt bằng các đuôi : how, what, where, …. thì trọng âm bao gồm nhấn vào vần 1 :‘anywhere ‘somehow ‘somewhere ….

See more: Hương Mật Tựa Khói Sương Truyện Tranh, Hương Mật Tựa Khói Sương Tiếng Việt

7. Các từ 2 âm huyết ban đầu bằng A thì trọng âm bấm vào âm huyết thứ 2 :A’bed a’bout a’bove sầu a’bachồng a’gain a’lone a’chieve sầu a’like

A’live sầu a’go a’sleep a’broad a’side a’buse a’fraid

8. Các tự tận thuộc bởi các đuôi , – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum , thì trọng âm nhấp vào âm tiết ngay lập tức tru­ớc nó :de’cision dic’tation libra’rian ex’perience ‘premier so’ciety arti’ficial su’perior ef’ficiency re’public mathe’matics cou’rageous fa’miliar con’venientNgoại trừ : ‘cathonic (thiờn chỳa giỏo), ‘lunatic (õm lịch) , ‘arabic (ả rập) , ‘politics (chớnh trị học) a’rithmetic (số học)

9. Các tự hoàn thành bởi – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy ví như 2 vần thì trọng âm nhấn vào từ bỏ lần đầu tiên. Nếu 3 vần hoặc bên trên 3 vần thì trọng âm bấm vào vần sản phẩm 3 trường đoản cú cuồi lên‘Senate Com’municate ‘regulate ‘playmate cong’ratulate ‘concentrate ‘activate ‘complicate, tech’nology, e`mergency, ‘certainty ‘biology phi’losophy

Ngoại trừ: ‘Accuracy’

10. Các trường đoản cú tận thuộc bằng đuôi – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ hễ từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self thì trọng âm thừa nhận nghỉ ngơi chính những đuôi này :Lemo’nade Chi’nese deg’ree pion’eer ciga’rette kanga’roo sa’loon colon’nade Japa’nese absen’tee engi’neer bam’boo ty’phoon ba’lloon Vietna’mese refu’gee guaran’tee muske’teer ta’boo after’noon ty’phoon, when’ever environ’mental

Ngoại trừ: ‘coffee (cà phờ), com’mitee (ủy ban)…

11. Các trường đoản cú chỉ số l­uợng nhấn trọng âm ngơi nghỉ từ cuối chấm dứt bởi đuôi – teen . ng­ược lại vẫn dấn trọng âm làm việc tự trước tiên nếu như hoàn thành bằng đuôi – y :Thir’teen four’teen………… // ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty …..

See more: Cài Từ Điển Cho Google Chrome Để Đọc Báo Tiếng Nhật Tốt Hơn, Google Dịch

12. Các tiền tố (prefix) cùng hậu tố không bao giờ mang trọng âm , nhưng mà thu­ờng nhấn mạnh nghỉ ngơi từ từ cội :

– Tiền tố ko làm biến hóa trọng âm bao gồm của từ:UN- im’portant unim’portant

IM- ‘perfect im’perfect

IN- Com’plete incom’plete

IR- Re’spective irre’spective

DIS- Con’nect discon’nect

NON- ‘smokers non’smokers

EN/EX- ‘courage en’courage

RE- a’rrange rea’rrange

OVER- ‘populated over’populated

UNDER- de’veloped underde’veloped

Ngoại lệ: ‘Understatement: tiếng nói vơi đi(n) ‘Underground:ngầm (adj)

13. Hậu tố ko làm thay đổi trọng âm của từ bỏ gốc:


FUL‘beauty‘beautiful
LESS‘thought‘thoughtless
ABLEen’joyen’joyable
ALtra’ditiontra’ditional
OUS‘danger‘dangerous
LYdi’rectdi’rectly
ER/OR/ANT‘worker / ‘actor
NG/IVEbe’ginbe’ginning

ISE/ IZE‘memorize
EN‘widen
MENTem’ployment
NESS‘happiness
SHIP‘friendship
HOODchildhood

14. Từ tất cả 3 âm tiết:

a. Động từ:

– Trọng âm rơi vào tình thế âm huyết thứ hai nếu âm máu sản phẩm 3 bao gồm nguyên âm nthêm với hoàn thành bởi 1 phụ âm:


Eg: encounter /iŋ’kauntə/ determine /di’t3:min/

– Trọng âm đang rơi vào cảnh âm ngày tiết thứ nhất nếu như âm huyết vật dụng 3 là nguyên âm nhiều năm tốt nguyên âm song tuyệt ngừng bằng 2 prúc âm trở lên: exercise / ‘eksəsaiz/, compromise/ <‘kɔmprəmaiz>

Ngoại lệ: entertain /entə’tein/ compre’hkết thúc ……..

b. Danh từ:

– Nếu âm huyết cuối (vật dụng 3) bao gồm nguan tâm ngắn thêm tốt nguyên lòng song “əu”

==========================================================================


*

Câu bị động 


Ngoài “biện pháp đánh trọng âm” thì “câu bị động” cũng là 1 trong những công ty điểm siêu quan trọng đặc biệt, cùng tương đối phức tạp. Passive sầu voice được khai thác khác nhiều trong đề thi THPT Quốc gia năm nhâm thìn.