C và c++ khác nhau như thế nào

-

Các Sự khác biệt chính giữa C và C ++ là thế C hỗ trợ Lập trình có cấu trúc trong khi C ++ là siêu bộ của C hỗ trợ Lập trình cấu trúc cũng như Lập trình hướng đối tượng (OOP).

Bạn đang xem: C và c++ khác nhau như thế nào


C là ngôn ngữ lập trình có mục đích chung và nó là ngôn ngữ nền tảng cho hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện đại. Mặt khác, C ++ là sự cải tiến của ngôn ngữ C. Bất kỳ chương trình C nào cũng là chương trình C ++ hợp lệ. Chúng ta cũng có thể coi C ++ là C với các lớp. Do đó, chúng ta có thể thực hiện các khái niệm OOP trong C ++.

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. C là gì - Định nghĩa, tính năng 2. C ++ là gì - Định nghĩa, tính năng 3. Sự khác biệt giữa C và C ++ là gì - So sánh sự khác biệt chính

Điều khoản quan trọng

C, C ++, Lập trình

C là gì

C là một ngôn ngữ lập trình có mục đích chung, cấp cao được phát triển bởi Dennis Ritchie tại Bell Labs. C là một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc. Do đó, nó có các tính năng như vòng lặp (for, while, do while), chức năng, quyết định (if / other), v.v.


*

C là cơ sở cho các ngôn ngữ hiện đại khác như Python, Java, Perl và Ruby. Các chương trình C thực thi nhanh hơn khi chúng sử dụng trình biên dịch để chuyển đổi mã nguồn thành mã máy tương đương. Ngoài ra, nó cung cấp một bộ thư cokiemtruyenky.vnện phong phú. Do đó, lập trình cokiemtruyenky.vnên có thể sử dụng các chức năng có sẵn trong thư cokiemtruyenky.vnện đó để cokiemtruyenky.vnết các chương trình hiệu quả. Hệ điều hành, trình điều khiển mạng, trình biên dịch, cơ sở dữ liệu, hệ thống nhúng, trình thông dịch ngôn ngữ và trình soạn thảo văn bản là một số ứng dụng phổ biến chúng ta có thể phát triển bằng ngôn ngữ C.

C ++ là gì

C ++ là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Bjarne Stroustrup tại Bell Labs. Nó có các tính năng bổ sung hơn ngôn ngữ C. Ngoài ra, nó hỗ trợ lập trình có cấu trúc cũng như lập trình hướng đối tượng. Do đó, chúng ta có thể thực hiện các khái niệm OOP như đóng gói, đa hình, kế thừa, v.v ... bằng C ++. Nó cũng cung cấp một thư cokiemtruyenky.vnện gọi là Thư cokiemtruyenky.vnện mẫu tiêu chuẩn (STL). Do đó, lập trình cokiemtruyenky.vnên có thể sử dụng các chức năng có sẵn trong thư cokiemtruyenky.vnện đó trong chương trình của mình.


*

C ++ là một ngôn ngữ dựa trên trình biên dịch. Trình biên dịch chuyển đổi toàn bộ mã nguồn thành mã máy. Do đó, các chương trình này được thực hiện nhanh hơn nhiều. Thuộc tính này trong C ++ cho phép phát triển các hệ thống thời gian thực đáp ứng nhanh chóng với các đầu vào khác nhau. Cũng có thể sử dụng C ++ để xử lý hình ảnh, thị giác máy tính, phát triển trò chơi, hệ điều hành và phát triển trình điều khiển thiết bị.

Sự khác biệt giữa C và C ++

Định nghĩa

C là ngôn ngữ lập trình có mục đích chung cho phép lập trình có cấu trúc trong khi C ++ là ngôn ngữ lập trình có mục đích chung có các tính năng lập trình bắt buộc, hướng đối tượng và chung chung, đồng thời cung cấp các phương tiện để thao tác bộ nhớ mức thấp. Do đó, đây là sự khác biệt chính giữa C và C ++.

Nhà phát triển

Dennis Ritchie là nhà phát triển của C trong khi Bjarne Stroustrup là nhà phát triển của C ++.

Mô hình chính

Hơn nữa, một sự khác biệt lớn giữa C và C ++ là C chủ yếu hỗ trợ lập trình có cấu trúc trong khi C ++ chủ yếu hỗ trợ lập trình hướng đối tượng và có cấu trúc.

OOP

Không có hỗ trợ cho OOP trong C; tuy nhiên, lập trình cokiemtruyenky.vnên có thể thực hiện đóng gói, kế thừa, đa hình, v.v. trong C ++.

Xem thêm: 100+ Lời Cảm Ơn Chúc Mừng Sinh Nhật Hay Nhất Gửi Tới Người Thân, Bạn Bè

Đầu ra đầu vào

Trong khi C sử dụng các chức năng scanf và printf cho các hoạt động đầu vào và đầu ra, C ++ sử dụng cin và cout để thực hiện các hoạt động đầu vào và đầu ra. Vì vậy, đây là một sự khác biệt khác giữa C và C ++.

Bảo mật dữ liệu

Hơn nữa, bảo mật dữ liệu là một sự khác biệt khác giữa C và C ++. Dữ liệu không an toàn trong C, nhưng dữ liệu an toàn hơn trong C ++ vì nó có các bộ sửa đổi truy cập từ OOP để bảo mật dữ liệu.

Sự định nghĩa biến

Trong C, lập trình cokiemtruyenky.vnên nên khai báo các biến ở đầu chương trình. Nhưng, trong C ++, lập trình cokiemtruyenky.vnên có thể khai báo các biến ở bất cứ đâu trong chương trình.

Chức năng và toán tử quá tải

Một điểm khác biệt nữa giữa C và C ++ là không có khái niệm nạp chồng hàm và toán tử trong C. Tuy nhiên, có thể thực hiện nạp chồng hàm và toán tử trong C ++ vì nó hỗ trợ OOP.

Xử lý ngoại lệ

Ngoài ra, không có cơ chế xử lý ngoại lệ trong C. Tuy nhiên, có xử lý ngoại lệ có sẵn trong C ++ (thử, bắt, cuối cùng là các khối).

Quản lý bộ nhớ động

C sử dụng các hàm calloc, malloc để phân bổ bộ nhớ và hàm miễn phí để giải phóng bộ nhớ. C ++ sử dụng toán tử mới để phân bổ bộ nhớ và xóa toán tử để giải phóng bộ nhớ. Vì vậy, đây là một sự khác biệt khác giữa C và C ++.

Tệp tiêu đề mặc định

Tệp tiêu đề mặc định của C là tệp stdio.h trong khi tệp tiêu đề mặc định của C ++ là iostream.h.

Mở rộng tập tin

Phần mở rộng tệp của chương trình C là .c trong khi phần mở rộng tệp của chương trình C ++ là .cpp.

Tính năng bổ sung

C ++ có chức năng ảo, chức năng bạn bè, không gian tên và chức năng nội tuyến, nhưng C không có các tính năng này. Do đó, đây cũng là một sự khác biệt quan trọng giữa C và C ++.

Phần kết luận

Tóm lại, C ++ là siêu bộ của C. Do đó, C ++ có thể thực thi hầu hết mã C trong khi C không thể thực thi mã C ++. Sự khác biệt giữa C và C ++ là C hỗ trợ Lập trình có cấu trúc trong khi C ++ là siêu bộ của C hỗ trợ Lập trình cấu trúc cũng như Lập trình hướng đối tượng (OOP).

Tài liệu tham khảo:

1. Hướng dẫn học ngôn ngữ lập trình C - Javatpoint., Www.javatpoint.com,