Các bộ phận trên cơ thể người bằng tiếng việt

Chúng ta thường trường đoản cú hỏi có tác dụng chũm làm sao để học tập từ bỏ vựng nhanh hao nhưng mà ghi nhớ được lâu? Một trong những bí quyết học từ bỏ vựng đạt công dụng như vậy là “Pratice makes perfect”, Tức là “Thực hành. Thực hành. Và thực hành”. Trong thể loại “Học từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ đề” từ bây giờ, Jaxtimãng cầu sẽ gửi trao các bạn chùm từ vựng về đầy đủ bộ phận trên cơ thể fan bằng giờ đồng hồ Anh. Quý khách hàng sẽ chuẩn bị sẵn sàng luyện tập tiếng Anh nhằm đạt kim chỉ nam giao tiếp tiếng Anh trôi tan chưa? Hãy ban đầu cùng với gần như từ vựng tưởng chừng quen thuộc và lại mới mẻ và lạ mắt sau đây nhé!

*
Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Các cỗ phần phần thân cơ thể người

1. face /feɪs/ – khuôn mặt2. mouth /maʊθ/ – miệng3. chin /tʃɪn/ – cằm4. nechồng /nek/ – cổ5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. arm /ɑːm/ – cánh tay7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. back /bæk/ – lưng12. chest /tʃest/ – ngực13. waist /weɪst/ – thắt lưng/ eo14. abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng15. buttocks /’bʌtək/ – mông16. hip /hɪp/ – hông17. leg /leg/ – phần chân

Các phần tử trên tay

*

21.wrist*/rɪst/**- cổ tay22.knuckle*/ˈnʌk.ļ/*- khớp đốt ngón tay23.fingernail*/ˈfɪŋ.gə.neɪl/**- móng tay24. thumb*/θʌm/**- ngón tay cái25. index finger*/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/*- ngón trỏ26. middle finger*/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/**- ngón giữa27. ring finger*/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón treo nhẫn28. little finger*/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón út29. palm*/pɑːm/**- lòng bàn tay

Tên các cỗ phần ngơi nghỉ đầu

*

30. hair /heəʳ/ – tóc31. part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. forehead /ˈfɒr.ɪd/ – trán33. sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ – tóc mai dài34. ear /ɪəʳ/ – tai35. cheek /tʃiːk/ – má36. nose /nəʊz/ – mũi37.


You watching: Các bộ phận trên cơ thể người bằng tiếng việt


See more: Cách Xác Định Tâm Và Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Là GìSee more: Các Bộ Tộc Ăn Thịt Người "Khét Tiếng", Bộ Tộc Kinh Dụ Ăn Thịt Người Ở Trung Quốc

nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi38. jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. beard /bɪəd/ – râu40. mustabịt /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. tooth /tuːθ/ – răng43. lip /lɪp/ – môi

Tên những phần tử sinh hoạt mắt

*

44. eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ – lông mày45. eyelid /ˈaɪ.lɪd/ – mi mắt46. eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ – lông mi47. iris /ˈaɪ.rɪs/ – mống mắt48. pupil /ˈpjuː.pəl/ – nhỏ ngươi

Tên những bộ phần nghỉ ngơi chân

*

49. ankle /ˈæŋ.kļ/ – mắt cá chân chân50. heel /hɪəl/ – gót chân51. instep /ˈɪn.step/ – mu bàn chân52. ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. toe /təʊ/ – ngón chân55. little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/ – ngón út56. toenail /ˈtəʊ.neɪl/ – móng chân

*

Tên những bộ phận bên phía trong cơ thể nhỏ bạn tiêng Anh

*

57. brain /breɪn/ – não58. spinal cord /spaɪn kɔːd/ – dây thần kinh59. throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. windpipe /ˈwɪnd.paɪp/ – khí quản61. esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/ – thực quản62. muscle /ˈmʌs.ļ/ – bắp giết mổ, cơ63. lung /lʌŋ/ – phổi64. heart /hɑːt/ – tim65. liver /ˈlɪv.əʳ/ – gan66. stomach /ˈstʌm.ək/ – dạ dày67. intestines /ɪnˈtes.tɪns/ – ruột68. vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. artery /ˈɑː.tər.i/ – hễ mạch70. kidney /ˈkɪd.ni/ – cật71. pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/ – tụy, con đường tụy72. bladder /ˈblæd.əʳ/ – bọng đái

cokiemtruyenky.vn hy vọng với các trường đoản cú vựng trên đây, các các bạn sẽ tự tích điểm thêm vào cho mình nhiều từ bỏ vựng cùng chủ đề hơn nữa để hoàn thành vốn tự vựng giờ anh của bạn dạng thân nhé! Chúc chúng ta học vui!