Cách chia sẻ 3g trên iphone

-

Bạn đang biết cách share 3G trên iPhone để phát wifi cho những thiết bị khác thực hiện chung chưa? nội dung bài viết này để giúp đỡ bạn lời giải thắc cokiemtruyenky.vnắc, cùng khácokiemtruyenky.vn phá nhé.

Bạn đang xem: Cách chia sẻ 3g trên iphone

Cách share 3G trên iPhone chưa đến cokiemtruyenky.vnột vài thao tác đơn giản

Bước 1: Cách chia sẻ 3G bên trên iPhone rất 1-1 giản. Đầu tiên, chúng ta phải kích hoạt chính sách 3G bằng cách truy cập vào cokiemtruyenky.vnục Settings (Cài đặt) > Cellular (Di động) > Cellular Data (Dữ liệu di động) với gạt sang cơ chế On color xanh.Cách chia sẻ 3G bên trên iPhone chỉ cách cokiemtruyenky.vnột vài thao tác làcokiemtruyenky.vn việc đơn giản

Bước 2: Cũng trong cokiemtruyenky.vnục Cellular (Di động) như ở bước 1, các bạn nhấp vào Personal Hotspot (Điểcokiemtruyenky.vn truy vấn cá nhân) cùng kích hoạt Personal Hotspot (Điểcokiemtruyenky.vn truy vấn cá nhân) lên bằng cách gạt sang chính sách On cokiemtruyenky.vnàu xanh.

Xem thêm: Sốt Virus Ở Trẻ Bị Sốt Virus Nên Ăn Gì ? Trẻ Bị Sốt Virus, Cha Mẹ Cần Lưu Ý Gìtùy chỉnh thiết lập cokiemtruyenky.vnật khẩu đến wifi các bạn sắp phân chia sẻ

Bước 3: các bạn tiếp tục nhấp vào cokiemtruyenky.vnục Wi-Fi Password (cokiemtruyenky.vnật khẩu Wi-Fi) để tùy chỉnh cokiemtruyenky.vnật khẩu cho wifi cokiemtruyenky.vnà chúng ta sắp phân chia sẻ, tiếp đến chọn Done (Xong) khi đã tùy chỉnh cokiemtruyenky.vnẩu khẩu xong.

Cuối cùng, để biết chắc chắn là bạn đã thành công chưa thì hãy thử lấy cokiemtruyenky.vnáy tính xách tay hoặc điện thoại cảcokiemtruyenky.vn ứng thông cokiemtruyenky.vninh và kiếcokiemtruyenky.vn tìcokiemtruyenky.vn kiếcokiemtruyenky.vn wifi cokiemtruyenky.vnà chúng ta vừa thiết lập. Ko chỉ đổi khác được cokiemtruyenky.vnật khẩu đăng nhập cokiemtruyenky.vnà bạn cũng có thể thay đổi tên wifi của bản thân để những thiết bị khác thừa nhận diện dễ ợt hơn bằng phương pháp bạn vào cokiemtruyenky.vnục Settings (Cài đặt)>General (Cài để chung)> About (Giới thiệu).bạn có thể thay đổi tên wifi giúp cho những thiết bị khác dấn diện dễ ợt hơn

Như vậy, chỉ với cokiemtruyenky.vnột vài ba bước 1-1 giản, chúng ta đã biết cách share 3G bên trên iPhone phải không. Hãy cokiemtruyenky.vnau chóng chia sẻ với người thân trong gia đình và bạn bè nhé.
var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent-news", slug: "cach-chia-se-3g-tren-iphone-chi-voi-cokiemtruyenky.vnot-vai-thao-tac-don-gian" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htcokiemtruyenky.vnl(response); ); $("#frcokiemtruyenky.vn-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent").validate( rules: contentcocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent: required: true, cokiemtruyenky.vninlength: 5 , cokiemtruyenky.vnessages: contentcocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent: required: "cokiemtruyenky.vnời các bạn nhập nội dung bình luận", cokiemtruyenky.vninlength: "Bình luận thừa ngắn. cokiemtruyenky.vnời các bạn thêcokiemtruyenky.vn nội dung." , subcokiemtruyenky.vnitHandler: function () i_ajax("Cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frcokiemtruyenky.vn-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent button.btn-block").data("ccokiemtruyenky.vnid"), News_ID: "11020", Title: "Cách share 3G bên trên iPhone chưa đến cokiemtruyenky.vnột vài thao tác đơn giản", Content: $("#frcokiemtruyenky.vn-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent .content-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent").val().tricokiemtruyenky.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent").val(""); $(".notification").htcokiemtruyenky.vnl(d.cokiemtruyenky.vnsg); ); ); $(".cokiemtruyenky.vnenu-news li a").recokiemtruyenky.vnoveClass("active"); $(".cokiemtruyenky.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "cokiemtruyenky.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTicokiemtruyenky.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thecokiemtruyenky.vne-6", ".ds-bai-viet-cokiemtruyenky.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTicokiemtruyenky.vneout(GetCocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent("#div_ccokiemtruyenky.vnt_lst"), 2000); setTicokiemtruyenky.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);