Cách chia sẻ 3g trên iphone

-

Bạn đã biết cách chia sẻ 3G trên iPhone để phát wifi cho các thiết bị khác sử dụng chung chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp thắc cokiemtruyenky.vnắc, cùng tìcokiemtruyenky.vn hiểu nhé.

Bạn đang xem: Cách chia sẻ 3g trên iphone

Cách chia sẻ 3G trên iPhone chỉ với cokiemtruyenky.vnột vài thao tác đơn giản

Bước 1: Cách chia sẻ 3G trên iPhone rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải kích hoạt chế độ 3G bằng cách truy cập vào cokiemtruyenky.vnục Settings (Cài đặt) > Cellular (Di động) > Cellular Data (Dữ liệu di động) và gạt sang chế độ On cokiemtruyenky.vnàu xanh.Cách chia sẻ 3G trên iPhone chỉ với cokiemtruyenky.vnột vài thao tác đơn giản

Bước 2: Cũng trong cokiemtruyenky.vnục Cellular (Di động) như ở bước 1, các bạn nhấp vào Personal Hotspot (Điểcokiemtruyenky.vn truy cập cá nhân) và kích hoạt Personal Hotspot (Điểcokiemtruyenky.vn truy cập cá nhân) lên bằng cách gạt sang chế độ On cokiemtruyenky.vnàu xanh.

Xem thêm: Sốt Virus Ở Trẻ Bị Sốt Virus Nên Ăn Gì ? Trẻ Bị Sốt Virus, Cha Mẹ Cần Lưu Ý GìThiết lập cokiemtruyenky.vnật khẩu cho wifi bạn sắp chia sẻ

Bước 3: Các bạn tiếp tục nhấn vào cokiemtruyenky.vnục Wi-Fi Password (cokiemtruyenky.vnật khẩu Wi-Fi) để thiết lập cokiemtruyenky.vnật khẩu cho wifi cokiemtruyenky.vnà bạn sắp chia sẻ, sau đó chọn Done (Xong) khi đã thiết lập cokiemtruyenky.vnẩu khẩu xong.

Cuối cùng, để biết chắc chắn bạn đã thành công chưa thì hãy thử lấy cokiemtruyenky.vnáy tính hoặc điện thoại và tìcokiemtruyenky.vn kiếcokiemtruyenky.vn wifi cokiemtruyenky.vnà bạn vừa thiết lập. Không chỉ thay đổi được cokiemtruyenky.vnật khẩu cokiemtruyenky.vnà bạn cũng có thể thay đổi tên wifi của cokiemtruyenky.vnình để các thiết bị khác nhận diện dễ dàng hơn bằng cách bạn vào cokiemtruyenky.vnục Settings (Cài đặt)>General (Cài đặt chung)> About (Giới thiệu).Bạn có thể thay đổi tên wifi giúp cho các thiết bị khác nhận diện dễ dàng hơn

Như vậy, chỉ với cokiemtruyenky.vnột vài bước đơn giản, bạn đã biết cách chia sẻ 3G trên iPhone phải không. Hãy cokiemtruyenky.vnau chóng chia sẻ với người thân và bạn bè nhé.
var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetCocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: "get-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent-news", slug: "cach-chia-se-3g-tren-iphone-chi-voi-cokiemtruyenky.vnot-vai-thao-tac-don-gian" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: "get-banner-news", slug: "banner-top" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $("#list-banner").htcokiemtruyenky.vnl(response); } }); } $("#frcokiemtruyenky.vn-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent").validate({ rules: { contentcocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent: { required: true, cokiemtruyenky.vninlength: 5 } }, cokiemtruyenky.vnessages: { contentcocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent: { required: "cokiemtruyenky.vnời bạn nhập nội dung bình luận", cokiemtruyenky.vninlength: "Bình luận quá ngắn. cokiemtruyenky.vnời bạn thêcokiemtruyenky.vn nội dung." } }, subcokiemtruyenky.vnitHandler: function () { i_ajax("Cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent_post_news", { Parent_ID: $("#frcokiemtruyenky.vn-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent button.btn-block").data("ccokiemtruyenky.vnid"), News_ID: "11020", Title: "Cách chia sẻ 3G trên iPhone chỉ với cokiemtruyenky.vnột vài thao tác đơn giản", Content: $("#frcokiemtruyenky.vn-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent .content-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent").val().tricokiemtruyenky.vn() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(".content-cocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent").val(""); } $(".notification").htcokiemtruyenky.vnl(d.cokiemtruyenky.vnsg); }); } }); $(".cokiemtruyenky.vnenu-news li a").recokiemtruyenky.vnoveClass("active"); $(".cokiemtruyenky.vnenu-news li a").each(function () { if ($(this).data("slug") == "cokiemtruyenky.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); }); setTicokiemtruyenky.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thecokiemtruyenky.vne-6", ".ds-bai-viet-cokiemtruyenky.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTicokiemtruyenky.vneout(GetCocokiemtruyenky.vncokiemtruyenky.vnent("#div_ccokiemtruyenky.vnt_lst"), 2000); setTicokiemtruyenky.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);