Cách tính cộng trong excel

-
Excel mang đến cokiemtruyenky.vn 365 Excel đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 xem thêm...Ít hơn

Bạn có thể dùng công thức đơn giản để tính tổng những số trong một phạm vi (một nhóm các ô), nhưng lại hàm SUM dễ sử dụng hơn khi chúng ta làm việc với rất nhiều con số hơn. Lấy ví dụ =SUM(A2:A6) ít có công dụng bị lỗi nhập keyboard hơn so với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Cách tính cộng trong excel

*

Đây là cách làm dùng hai dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng những số trong những dải ô A2:A4 và C2:C3. Bạn nhấn Enter sẽ được tổng 39787.

Để chế tác công thức:

Nhập =SUM vào một trong những ô, tiếp theo là vết ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là một trong đối số (một mẩu tài liệu mà công thức cần để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc chọn ô A2 cùng kéo mang lại ô A6)

Gõ lốt phẩy (,) để phân cách đối số thứ nhất với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối sản phẩm hai, C2:C3 (hoặc kéo để chọn những ô).

Gõ vệt đóng ngoặc ), rồi nhận Enter

Mỗi đối số rất có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được phân cách bởi vết phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  nếu như bạn cần tính tổng cột hoặc hàng của những số gần kề nhau, dùng tính năng Tự Tính tổng để tính tổng những số.

Xem thêm: Chia Sẻ Kho Đề Tài & Hướng Dẫn Cách Làm Tiểu Luận Triết Học Và Những Đề Tài Hay


Bạn hãy thử xem

Nếu bạn muốn thực hành với dữ liệu mẫu của chúng tôi, đó là một vài dữ liệu hoàn toàn có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM vận động như cố nào bởi cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị trong các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Bởi giá trị ko thuộc dạng số trong tham chiếu không diễn dịch được — giá trị trong ô A5 ("5) và giá trị vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị vào các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.