Cách xóa cuộc họp trên microsoft team

-

Đó là phép tắc cơ bản tại nơi thao tác làm việc ảo ném lên lịch những cuộc họp trước.

Bạn đang xem: Cách xóa cuộc họp trên microsoft team

Nó đem lại cho người tham dự buổi họp một sự thân thiết và họ rất có thể giữ mang đến lịch trình của bản thân luôn mở cho cuộc họp. Nhưng vấn đề lên lịch cuộc họp cũng đặc trưng như việc lên kế hoạch cuộc họp, việc thông tin cho họ biết nếu cuộc họp bị bỏ cũng quan trọng đặc biệt không kém.

Microsoft Teams giúp bạn dễ ợt hủy các cuộc họp mà bạn đã lên định kỳ trong ứng dụng. Bạn chỉ rất có thể hủy cuộc họp nếu như khách hàng là người tổ chức cuộc họp. Nếu bạn được mời tham gia một cuộc họp, các bạn chỉ có thể xóa cuộc họp đó khỏi lịch của chính bản thân mình chứ quan trọng hủy cuộc họp.

giờ đây, bao gồm hai loại cuộc họp đang lên lịch: cuộc họp độc lập và cuộc họp định kỳ. Hãy xem biện pháp hủy từng một số loại cuộc họp vào Microsoft Teams.

​​ lưu ý: Nếu buổi họp đã lên lịch không có bất kỳ người tham gia nào, sẽ không còn có bất kỳ tùy lựa chọn nào nhằm hủy cuộc họp. Nhưng lại vì không có người tham dự, chúng ta không thực sự cần thông báo cho ngẫu nhiên ai về việc hủy. Bởi vì vậy, sẽ không có chân thành và ý nghĩa gì nếu khách hàng hủy cuộc họp.

diệt cuộc họp độc lập

Mở Microsoft Teams cùng chuyển mang đến tab”Lịch”từ trình đơn điều hướng ở mặt trái.

*

Sau đó, chuyển mang đến cuộc họp bạn muốn hủy và nhấp vào buổi họp đó.

*

Một menu tùy lựa chọn ngắn sẽ nhảy lên. Nhấp vào nút’Chỉnh sửa’.

*

Màn hình chi tiết cuộc họp đang mở ra. Nhấp vào nút’Hủy cuộc họp’ở góc trên cùng mặt trái.

*

Một lời nhắc xác thực sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể thêm thông tin hủy cho tất cả những người tham dự cuộc họp, tuy nhiên nó hoàn toàn là tùy chọn. Nhấp vào nút”Hủy cuộc họp”.

*

làm việc này vẫn xóa cuộc họp khỏi lịch của người sử dụng và Microsoft Teams cũng sẽ thông báo cho tất cả những người tham dự cuộc họp về sự cách tân và phát triển này.

​​ lưu giữ ý: câu hỏi hủy cuộc họp khỏi Microsoft Teams chỉ vận động đối với người dùng Microsoft 365. Đối với người dùng miễn phí tổn Microsoft Teams, chúng ta phải thông báo bằng tay cho những người dân mà bạn đã gửi links cuộc họp về việc hủy. Ngoài ra, hãy xóa sự kiện nhằm không ai hoàn toàn có thể tham gia cuộc họp trong trường hợp họ không sở hữu và nhận được bản ghi nhớ. Chuyển mang lại tab Cuộc họp. Sau đó, nhấp vào nút”Thêm tùy chọn”(menu ba chấm) cùng chọn”Xóa”từ những tùy chọn.

Xem thêm: Phần Mềm Xem Phim Miễn Phí Tốt Nhất Trên Máy Tính, Phần Mềm Xem Video Miễn Phí

*

diệt cuộc họp chu trình

bạn có thể có những cuộc họp đang lên lịch ra mắt đúng lúc. Khi kể tới việc hủy những cuộc họp này, tất cả hai vấn đề cần xem xét: mang đến dù bạn có nhu cầu hủy một cuộc họp duy nhất hay là 1 loạt cuộc họp hoàn chỉnh.

bỏ một cuộc họp biệt lập

Nếu bạn muốn hủy một đợt xuất hiện, hãy chuyển đến tab Lịch và nhấp vào lần mở ra của cuộc họp mà bạn có nhu cầu hủy.

*

Sau đó, nhấp vào nút’Chỉnh sửa’. Một menu thả xuống sẽ mở rộng. Chọn’Chỉnh sửa lần xuất hiện’từ những tùy chọn.

*

cụ thể cuộc họp vẫn mở ra. Sau đó, nhấp vào nút ‘Hủy cuộc họp’ ở góc cạnh trên cùng bên trái.

*

một lượt nữa, một trong những tùy chọn sẽ mở rộng. Nhấp vào’Hủy sự kiện’từ những tùy chọn. Nếu khách hàng đổi ý ở quy trình tiến độ này, chúng ta có thể hủy toàn bộ loạt phim bằng phương pháp nhấp vào tùy chọn’Hủy loạt phim’.

*

Một lời nhắc chứng thực sẽ xuất hiện. Thêm ghi chú hủy nếu khách hàng muốn. Sau đó, nhấp vào nút ‘Hủy sự kiện’ để chỉ hủy bỏ sự kiện cuộc họp duy duy nhất này và Microsoft Teams vẫn thông báo cho những người tham dự gồm liên quan.

*

Hủy tổng thể chuỗi buổi họp

cố kỉnh vào đó, nếu bạn muốn hủy cục bộ chuỗi cuộc họp, hãy chuyển cho tab Lịch với nhấp vào ngẫu nhiên cuộc họp nào từ chuỗi buổi họp trên lịch.

*

Nhấp vào nút’Chỉnh sửa’và chọn’Chỉnh sửa chuỗi video’từ những tùy lựa chọn thả xuống.

*

chi tiết cuộc họp đã mở ra. Nhấp vào tùy chọn’Hủy cuộc họp’. Khi chỉnh sửa chuỗi sự kiện, sẽ không tồn tại tùy chọn hỏi bạn muốn hủy sự kiện giỏi chuỗi sự kiện. Nó đã hủy chuỗi chỉ bằng một cú nhấp chuột.

*

Một lời nhắc xác thực sẽ xuất hiện. Thêm thông tin hủy cho người tham dự buổi họp nếu bạn muốn thêm thông báo được cá nhân hóa về câu hỏi hủy. Sau đó, nhấp vào nút’Hủy chuỗi chương trình’.

*

toàn bộ chuỗi cuộc họp sẽ ảnh hưởng hủy và rất nhiều người tham dự cuộc họp đang được thông báo về update này.

bài toán hủy cuộc họp để bạn không lãng phí thời gian của mọi người tham dự khác cũng đặc biệt quan trọng như câu hỏi lên định kỳ cuộc họp. Như mong muốn thay, Microsoft Teams giúp cho bạn thực sự dễ dãi hủy ngẫu nhiên loại cuộc họp nào và cũng thông báo cho tất cả những người tham dự trong quá trình này.