Chỉnh sửa kích thước trong cad

-
Thay đổi kích thước đối tượng trong CAD – Lệnh Strecth

1. Cách gọi lệnh thay đổi kích thước đối tượng trong CAD – lệnh Strecth

Muốn thay đổi kích thước đối tượng trong CAD ta có các cách sau:

Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh Stretch hoặc SCách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn Stretch

Ý nghĩa: Lệnh Stretch dùng để dời, kéo giãn hoặc co ngắn các đối tượng.

Bạn đang xem: Chỉnh sửa kích thước trong cad

2. Chú ý

-AutoCAD có thể dời, kéo giãn hoặc co ngắn các đối tượng: Arcs, Elliptical arcs, Lines, Polyline segments, 2D solids, Rays, Traces, and Splines bằng phương thức chọn Crossing Windows.

-Lệnh STRETCH không thể hiệu chỉnh 3D solids, polyline width, hoặc đường tiếp tuyến (tangent).

-Chọn các đối tượng để thực hiện lệnh STRETCH ta có thể dùng phương thức chọn Crossing-Windows hoặc Crossing-polygon… Những đối tượng nào giao với khung cửa sổ (Crossing-Windows hoặc Crossing-polygon…) sẽ được kéo giãn ra hoặc co lại những đối tượng nằm trong khung cửa sổ sẽ được dời di.

-Khi thực hiện lệnh STRETCH sau khi chọn điểm chuẩn ta nên đưa con trỏ chuột hướng về phía cần STRETCH (kéo giãn ra hoặc co lại).

Xem thêm: Nam Châm Điện Là Gì? Cách Làm Tăng Lực Từ Của Nam Châm Điện ?

-Tùy vào các đối tượng được chọn ta có các trường hợp sau:

-Các đối tượng giao với khung cửa sổ chọn (Crossing-Windows) sẽ được kéo giãn ra hoặc co lại, đường tròn không thể kéo giãn ra hoặc co lại mà chỉ có thể dời di.-Các đối tượng khi được kéo giãn ra hoặc co lại vẫn duy trì sự dính nối các đối tượng.-Các đối tượng là đường thẳng khi kéo giãn ra hoặc co lại thì chiều dài sẽ thay đổi.
*
Đối tượng là cung tròn (Arc) khi kéo giãn ra hoặc co lại thì bán kính sẽ thay đổi.
*

2. Sơ đồ cách thực hiện lệnh thay đổi kích thước đối tượng trong CAD
*
*

3. Ví dụ

Thay đổi kích thước đối tượng trên bản vẽ:

Command: STRETCH (S)  – EnterSelect objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon…Select objects: Kích chọn điểm W1 (Hình 5 – b).Specify opposite corner: Kích chọn điểm W2 (Hình 5 – b).Select objects: EnterSpecify base point or displacement: Kích chọn điểm P (Hình 5 – b).

Specify second point of displacement or : 10 – Enter

*