Chuyển đỏi câu chủ đọng thành câu bị đọng

-

Câu bị động là 1 trong những kết cấu cơ bạn dạng không thể quăng quật qua nếu như bạn đang vào hành trình đoạt được những đỉnh điểm mới trong TOEIC. Cùng Anh ngữ Ms Hoa tham khảo thêm cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Chuyển đỏi câu chủ đọng thành câu bị đọng


Để giúp các bạn có tầm nhìn tổng quan liêu về thể bị động trong giờ đồng hồ Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ kiến thức về công thức, biện pháp dùng câu thụ động một cách chuẩn chỉnh xác độc nhất vô nhị nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu tiêu cực là gì?

Câu tiêu cực (Passive Voice) là câu được sử dụng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người tiêu dùng chịu tác động của hành vi hơn là bạn dạng thân hành động đó. Thời của hễ từ sinh hoạt câu bị động phải tuân theo thời của hễ từ sinh sống câu nhà động.

Cấu trúc câu bị động

Câu nhà động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của động từ “to be” + Động từ sống dạng phân trường đoản cú 2)

Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, họ chia đụng từ “to be” theo như đúng dạng thì đó. Bọn họ vẫn đảm bảo an toàn nguyên tắc công ty ngữ số nhiều, cồn từ to lớn BE được phân chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ sẽ trồng một cái cây ở vào vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở vào vườn (bởi họ).) lưu giữ ý: “By them” gồm thể bỏ đi vào câu.

S2 be V (PII)

Nếu là một số loại động từ có 2 tân ngữ, mong mỏi nhấn rất mạnh tay vào tân ngữ nào bạn ta đưa tân ngữ kia lên làm chủ ngữ nhưng thường thì chủ ngữ hợp lí của câu tiêu cực là tân ngữ loại gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book khổng lồ him = He was given a book (by me).

*** lưu ý chung:

1. Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được loại bỏ trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó rước trộm xe thiết bị của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe máy của tôi đã bị rước trộm đêm qua.)

2. Nếu là bạn hoặc đồ trực tiếp tạo ra hành động thì sử dụng "by", tuy nhiên gián tiếp tạo ra hành vi thì sử dụng "with"

> Tham khảo thêm:

II. Thay đổi câu chủ động sang bị động trong thì giờ Anh (Tense)

Công thức chuyển câu dữ thế chủ động sang câu bị động chúng ta học theo bảng dưới đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going to lớn + V-infi + O

S + am/is/are going to + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đây là cách đưa từ thể chủ động sang thể tiêu cực cho 12 dạng thì trong giờ đồng hồ Anh. Ví dụ vận dụng với động từ "buy" (mua) đã giúp các bạn có tầm nhìn tổng quan độc nhất vô nhị nhé:

Dạng thì

Thể nhà động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì bây giờ đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì hiện tại tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì lúc này hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì quá khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá thứ tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai hoàn thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước biến đổi từ câu dữ thế chủ động sang câu bị đông

Bước 1: xác minh tân ngữ vào câu công ty động, gửi thành nhà ngữ câu bị động.

Bước 2: khẳng định thì (tense) vào câu chủ động rồi chuyển động từ về thể tiêu cực như chỉ dẫn ở trên.

Bước 3: đổi khác chủ ngữ vào câu dữ thế chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những nhà ngữ không xác định bạn có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona to his birthday buổi tiệc ngọt last night.

➤ Fiona was invented to John"s birthday tiệc nhỏ last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** xem xét khi chuyển sang câu bị động: 

1. Các nội rượu cồn từ (Động từ không yêu ước 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi công ty ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng ko được chuyển thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ nhấn lãnh trách nhiệm)

Nếu là người hoặc thiết bị trực tiếp tạo ra hành động thì cần sử dụng by cơ mà nếu là thứ gián tiếp tạo ra hành vi thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một số trong những trường đúng theo to be/to get + P2 hoàn toàn không mang nghĩa tiêu cực mà có 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà nhà ngữ đang gặp mặt phải.

Could you please kiểm tra my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ việc chủ ngữ tự làm cho lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. Phần nhiều sự đổi khác về thời và thể đều nhằm mục đích vào hễ từ lớn be, còn phân trường đoản cú 2 duy trì nguyên.

to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến chất liệu làm buộc phải vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được làm nên từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị chuyển đổi khỏi trạng thái thuở đầu để tạo sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bởi (đề cập cho quá trình tạo sự vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.

to be made with: Được làm cho với (đề cập mang đến chỉ một trong những nhiều cấu tạo từ chất làm bắt buộc vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Sáng tỏ thêm về cách dùng marry cùng divorce trong 2 thể: chủ động và bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì bạn Anh ưa cần sử dụng get maried với get divorced vào dạng informal English.

Lulu và Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu and Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marrydivorce là một trong những tân ngữ thẳng thì không tồn tại giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going to lớn divorce Carola

To be/ get married/ to lớn smb (giới từ bỏ “to” là bắt buộc)

She got married to lớn her childhood sweetheart.

He has been married to Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her.

Xem thêm: Khu Công Nghệ Cao Đà Nẵng Tuyển Dụng, Thông Tin Việc Làm

Nếu bạn có nhu cầu nhận tư vấn tham gia những khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và giảng dạy và giáo trình tự biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, phù hợp với từng chuyên môn của học tập viên. Chúng ta Hãy đk ngay trên Đây nhé!

III. Những dạng trong câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi nhị tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã đến anh ấy một quả táo.)

O1 O2

➤ An hãng apple was given to him. (Một quả táo đã được trao mang đến anh ta.)

➤ He was given an táo bị cắn by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một quả táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của các động từ bỏ tường thuật

Các hễ từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: chủ ngữ; S": nhà ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V"

People say that he is very rich.→ He is said khổng lồ be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu nhờ vào vả với các động từ have, get, make có thể được đổi sang câu thụ động với cấu trúc

3. Câu chủ động là câu nhờ vào vả

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ đàn ông mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + khổng lồ V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to cut by the hairdresser.(Suzy nhờ thờ có tác dụng tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband lớn clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ chồng dọn giúp bên bếp)

 

4. Câu chủ động là câu hỏi

- Thể thụ động của câu hỏi Yes/No

 

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con đang dọn phòng không đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em rất có thể mang vở lên nộp cho tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển cái ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con nhỏ xíu đã làm bài xích tập xong xuôi chưa?)

 

5. Bị động với những động tự chỉ quan điểm, ý kiến

Một số hễ từ chỉ quan lại điểm ý kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi bạn nghĩ anh ta rước cắp chi phí của chị em anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought khổng lồ have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan liêu là các động từ chỉ nhận thức của nhỏ người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang có tác dụng gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy một phần của hành vi hoặc 1 hành vi đang diễn ra bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ sẽ đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy đã đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)Ai đó chứng kiến người khác làm những gì từ đầu đến cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard lớn cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây viết xuống)

- Thể đậy định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: vì chưng not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

IV. Bài xích tập về câu bị động

Để rèn luyện kỹ năng thể tiêu cực trong tiếng Anh bọn họ đã học tập ở trên. Bây giờ các chúng ta cùng làm một số bài tập sau với hãy chất vấn lại đáp án bài bác tập đã làm cho ở phía dưới nhé! ( lưu lại ý: ko xem đáp án trước lúc làm bài tập)

Bài 1: chuyển câu sau thanh lịch câu bị động

1. John gets his sister to lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to lớn have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist kiểm tra my teeth.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: mang lại dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

1. Toshico had her car (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... To lớn the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage to lớn his car?

Đáp án

Bài 1: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her car washed tomorrow.

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. Lớn type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Nếu các bạn có nhu cầu học TOEIC hãy nhớ là tham khảo những tin tức sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ: