Công thức đếm ký tự trong excel

-
Excel đến cokiemtruyenky.vn 365 Excel mang đến cokiemtruyenky.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, nhằm đếm con số ô đáp ứng nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm mốc giới hạn một tp nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Công thức đếm ký tự trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản nhất, COUNTIF cho biết:

=COUNTIF(Bạn ước ao tìm ở đâu?, bạn muốn tìm quý hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu biện pháp chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta cũng có thể sử dụng một vài như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chí duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng các tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy xào luộc dữ liệu vào bảng dưới rồi dính vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị trong A4) trong số ô trường đoản cú A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo (giá trị trong A2) và cam (giá trị trong A3) trong các ô từ bỏ A2 tới A5. Kết quả là 3. Bí quyết này thực hiện COUNTIF nhì lần để xác minh nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với cùng một biểu thức. Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 trong các ô từ B2 tới B5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác cùng với () và quý giá trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Tác dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về cực hiếm sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài thêm hơn nữa 255 ký tự, hãy dùng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Xem thêm: Không Tìm Thấy Internet Explorer Trong Win 7, Biểu Tượng Internet Explorer Biến Khỏi Màn Hình

Không trả về kết quả khi bạn mong muốn đợi gồm kết quả.

Đảm bảo tất cả ghi đối số criteria trong lốt ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp mặt lỗi #VALUE! khi tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức gồm chứa hàm tham chiếu đến ô hoặc phạm vi vào một sổ làm việc đóng và những ô được tính toán. Để thiên tài này hoạt động, sổ thao tác làm việc khác buộc phải được mở.

Những giải pháp thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không riêng biệt chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói phương pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) với dấu sao (*)—trong criteria. Một lốt chấm hỏi khớp cùng với một ký tự riêng lẻ bất kỳ. Một vệt sao khớp với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vệt chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") sẽ tìm những trường hợp có "táo" với chữ cái cuối cùng rất có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy bảo đảm an toàn dữ liệu ko chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng chừng trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất vết trích dẫn thẳng cùng cong hoặc ký tự không in ra. Trong những trường vừa lòng này, COUNTIF rất có thể trả về cực hiếm không mong muốn muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi tất cả tên

COUNTIF cung cấp các phạm vi bao gồm têntrong công thức (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa quả ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể phía trong trang tính hiện tại, một trang tính không giống trong cùng sổ thao tác làm việc hoặc trường đoản cú sổ làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát từ một sổ làm việc khác, sổ thao tác làm việc thứ hai này cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm những ô dựa trên màu fonts chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel cung ứng Hàm do bạn dùng khẳng định (UDF) bằng cách sử dụng các làm việc cokiemtruyenky.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền. Đây là lấy ví dụ về cách chúng ta cũng có thể Đếm số ô gồm màu ô cố gắng thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.