Dẫn từ từ v lít khí co (đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm cu

Dẫn thong thả V lít khí CO (sống đktc) đi sang 1 ống sứ đựng lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn tất cả CuO, Fe2O3(ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời cao). Sau khi những phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn tổng thể khí X nghỉ ngơi trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2thì tạo ra thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là
You watching: Dẫn từ từ v lít khí co (đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm cu

Phương thơm pháp giải

+) $n_CO = n_CO_2$

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

+)$n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$


CO + CuO $xrightarrowt^o$Cu + CO2

3CO + Fe2O3 $xrightarrowt^o$2sắt + 3CO2

Từ 2 PTHH => $n_CO = n_CO_2$

Cho khí X vào dung dịch Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

$n_CaC extO_3 = frac4100 = 0,04,mol$

Theo PTHH:$n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$

=> nCO = 0,04 mol

=> V = 0,04.22,4 = 0,896 lít


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí H2dư qua các thành phần hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng ở ánh nắng mặt trời cao. Sau phản bội ứng, tất cả hổn hợp chất rắn sót lại là


Cho khí CO (dư) lấn sân vào ống sứ đọng nung nóng đựng hỗn hợp X có Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tung Z. Giả sử những bội phản ứng xảy ra trọn vẹn. Phần ko chảy Z gồm:


Cho khí CO dư đi qua ống đựng 0,2 mol MgO và 0,2 mol CuO nung nóng mang lại phản nghịch ứng trọn vẹn, nhận được x gam chất rắn. Giá trị của x là


Cho luồng khí CO (dư) trải qua 9,1 gam hỗn hợp có CuO với Al2O3nung rét cho đến khi bội nghịch ứng trọn vẹn, chiếm được 8,3 gam chất rắn. Kân hận lượng CuO có vào các thành phần hỗn hợp lúc đầu là


Cho V lít khí CO (sinh sống đktc) phản ứng với một lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn có CuO và Fe2O3nung nóng. Sau Khi những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
See more: Tải Game Con Mèo Gái Miễn Phí Về Máy, Tải Game Con Mèo Gái Miễn Phí

Dẫn thủng thẳng V lít khí CO (sống đktc) đi sang một ống sứ đọng đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3(sống ánh sáng cao). Sau khi những bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X sống trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2thì chế tác thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Hoà tan trọn vẹn đôi mươi gam một oxit kim loại bằng hỗn hợp H2SO4loãng thu được 50 gam muối bột. Khử hoàn toàn lượng oxit kia thành sắt kẽm kim loại làm việc nhiệt độ cao yêu cầu V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam hỗn hợp A tất cả CuO, Al2O3và FexOynung nóng. Sau Lúc làm phản ứng xong xuôi, thu được 1,44 gam H2O và a gam chất rắn. Giá trị của a là :


Khử 3,48 gam một oxit của sắt kẽm kim loại M đề nghị dùng 1,344 lkhông nhiều H2 (đktc). Toàn cỗ lượng kim loại M xuất hiện mang lại tính năng cùng với hỗn hợp HCl dư thu được 1,008 lkhông nhiều H2(đktc). Công thức oxit là


Cho khí CO qua ống đựng 15,2 gam tất cả hổn hợp A gồm CuO cùng FeO nung lạnh. Sau một thời gian nhận được tất cả hổn hợp khí B cùng 13,6 gam chất rắn C. Cho B công dụng với hỗn hợp Ca(OH)2dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :


Dẫn một luồng khí CO dư qua ống sứ đọng đựng m gam hỗn hợp Fe3O4với CuO nung lạnh đến khi làm phản ứng hoàn toàn chiếm được 2,32 gam hỗn kim loại tổng hợp một số loại. Khí bay thoát ra khỏi bình được dẫn qua hỗn hợp nước vôi vào dư nhận được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là :


*

Cơ quan tiền nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát
See more: Sinh Tháng 3 Là Cung Gì - Cung Bạch Dương Hợp Với Cung Nào

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay hỗ trợ hình thức social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ Thông tin cùng Truyền thông.