Để định dạng văn bản ta cần thực hiện lệnh

-
" class="title-header">Để định hình trang, ta cần triển khai lệnh: A. File → Page Setup… B. Edit → Page Setup… C. File → Print Setup… D.
*

45 điểm

Trần Tiến


Để định dạng trang, ta cần triển khai lệnh:A. Tệp tin → Page Setup…B. Edit → Page Setup…C. Tệp tin → Print Setup…D. Format → Page Setup…
*

Đáp án : AGiải ưng ý :Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh file → Page Setup… hộp thoại Page thiết đặt mở ra chọn size lề và hướng giấy.