✅ đề thi môn tiếng anh lớp 2 học kỳ 1

Đề thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm học tập năm nhâm thìn – 2017 Đề kiểm thân học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 Một số đề kiểm tra giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 1 nhằm ôn tập kỹ năng

Đề thi học tập kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

Đề bình chọn cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 20trăng tròn

I. Chọn tự khác các loại.

You watching: ✅ đề thi môn tiếng anh lớp 2 học kỳ 1

1.

A. chips

B. chicken

C. rain

2.

A. mother

B. dress

C. father

3.

See more: Những Bài Hát Remix Của Hồ Quang Hiếu Remix Hay Nhất 2016, Những Bài Hát Remix Hay Nhất Của Hồ Quang Hiếu

A. ball

B. bread

C. chocolate

4.

A.grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp số đông trường đoản cú tiếp sau đây thành câu hoàn hảo.

See more: Ly Thuyet Dieu Khien Tu Dong Pdf ) Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề giờ Anhôn thi học tập kì 1 lớp 2năm 2019 – 20đôi mươi

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành những tự sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành những câu sau)

*

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 2năm 2019 – 2020

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền từ bỏ thích hợp

*

Bài 3: Điền vần âm còn thiếu vào vị trí trống sau:

*

Bài 4: Nhìn tranh con viết thành câu hoàn chỉnh:

*

Bài 5: Chọn trường đoản cú có cách phát âm khác:

1. raintrainstarsnail
2. ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate