Đơn trình báo mất giấy tờ xe

-
Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy trình bày về việc mất giấy tờ xe máy với cơ quan công an với mong muốn tìm được giấy tờ của mình. Đơn gồm thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, số Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú), ghi rõ tài sản bị mất, địa điểm mất ở đâu và lý do.Cách viết bản tường trình sự việcMẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08Bản tường trình về việc mất xe

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy mới nhất

1. Đơn trình báo mất giấy tờ xe máy số 12. Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy số 2
ỦY BAN NHÂN DÂN................

Bạn đang xem: Đơn trình báo mất giấy tờ xe

Quận (huyện):.........................Phường (xã) :..........................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜKính gửi:.......................................................................................................Tôi tên:.........................................................................................................Sinh ngày........... tháng ............năm.............................................................Tại:................................................................................................................Nghề nghiệp:................................................................................................Chứng minh nhân dân:........................ngày cấp:..............Tại:......................Thường trú tại số:.................. đường:.........................................................Phường (xã, TT):......................................... Quận (huyện):.........................Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ............ tháng...........năm .........Tôi có mất:...........................................................................................................................................................................................................................Tại:.................................................................................................................Lý do:...................................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Dung Lượng Bộ Nhớ Iphone Chính Xác Nhất, Kiểm Tra Dung Lượng Iphone, Check Bộ Nhớ Iphone

…………, ngày …. tháng …. năm …...Người viết đơnNgười chứng thứ nhất:Người chứng thứ hai:XÁC NHẬN(của cơ quan có thẩm quyền)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ XE MÁYKính gửi: ……………………………………………………………………………………...Trích yếu: …………………………………………………………………………………….Tôi tên: ………………………………………………………………………………………..Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …………..……………………………………..Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….Chứng minh nhân dân: ……………… ngày cấp: …………. Tại:…………………………..…Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Phố: ………………………………..…..Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ……………………..………………Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm …………………………….Tôi có mất: …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..Tại: …………………………………………………………………………………….………Lý do mất tài sản: ……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ngày …. tháng …. năm …...Người viết đơnNgười chứng thứ nhấtNgười chứng thứ hai

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máyMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.
*
Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy Giấy giới thiệu đăng ký xe máy dành cho sinh viên
*
Mẫu hợp đồng mua bán xe máy Hợp đồng mua bán xe máy mới nhất
*
Bản tường trình mất xe Mẫu đơn trình báo mất xe