Khoanh tròn vào đáp án đúng

-

Để tạo ra sự một bài xích tập trắc nghiệm trên Word, Excel hoặc PowerPoint thì cách đơn giản nhất là tạo thành 4 đáp án, A, B, C, D hay là 1, 2, 3, 4. Và tất yếu là phủ bọc các giải đáp này là 1 trong những vòng tròn, nó cũng giống như bài trắc nghiệm mà lại thầy cô phát cho chính mình làm từng ngày ấy