Khối trong excel là gì

-

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 7 có đáp án và giải thích chi tiết được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để đạt điểm cao trong bài thi môn Tin học lớp 7.

Bạn đang xem: Khối trong excel là gì


Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

Câu 1: Chương trình bảng tính có tính năng đặc biệt là:

A. xử lý những văn bản lớn.

B. chứa nhiều thông tin.

C. chuyên thực hiện các tính toán.

D. chuyên lưu trữ hình ảnh.

Hiển thị đáp án

Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, có thể thực hiện các tính toán phức tạp hoặc biểu diễn các dữ liệu bằng biểu đồ.

Đáp án: C


Câu 2: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là:

A. Dễ so sánhB. Dễ in ra giấy

C. Dễ học hỏiD. Dễ di chuyển

Hiển thị đáp án

Thông tin được trình bày dưới dạng bảng dễ dàng cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp, tính toán

Đáp án: A


Câu 3: Chương trình bảng tính, ngoài chức năng tính toán còn có chức năng:

A. tạo biểu đồ.B. tạo trò chơi.

C. tạo videoD. tạo nhạc.

Hiển thị đáp án

Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, có thể thực hiện các tính toán phức tạp hoặc biểu diễn các dữ liệu bằng biểu đồ.

Đáp án: A


Câu 4: Đâu là biểu tượng dùng để khởi động chương trình bảng tính Excel?

*

Hiển thị đáp án

Câu 5: Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện:

A. nháy chuột lên biểu tượng Excel.

B. Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel.

C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel.

D. nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel.

Hiển thị đáp án

Để khởi động chương trình bảng tính excel cũng giống như phần mềm khác ta thực hiện nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel hoặc chuột phải rồi chọn Open.

Đáp án: C


Câu 6: Trong màn hình Excel, ngoài bảng chọn File và các dải lệnh giống Word thì màn hình Excel còn có:

A. trang tính, thanh công thức.

B. thanh công thức, các dải lệnh Formulas.

C. các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

D. trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

Hiển thị đáp án

Trong màn hình Excel, ngoài bảng chọn File và các dải lệnh giống Word thì màn hình Excel còn có: trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

Đáp án: D


Câu 7: Trên trang tính, muốn nhập dữ liệu vào ô tính, đầu tiên ta thực hiện thao tác:

A. nháy chuột chọn hàng cần nhập.

B. nháy chuột chọn cột cần nhập.

C. nháy chuột chọn khối ô cần nhập.

D. nháy chuột chọn ô cần nhập.

Hiển thị đáp án

Các bước nhập dữ liệu

- B1: nháy chuột chọn ô cần nhập

- B2: nhập dữ liệu từ bàn phím

- B3: ấn phím Enter để kết thúc

Đáp án: D


Câu 8: Trên trang tính, sau khi gõ dữ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím:

A. EnterB. Shift

C. AltD. Capslock

Hiển thị đáp án

Trên trang tính, sau khi gõ dữ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím Enter hoặc sử dụng chuột chọn ô tính khác.

Đáp án: A


Câu 9: Trên trang tính, các ký tự chữ cái A,B,C,.được gọi là:

A. tên hàng.B. tên ô.

C. tên cột.D. tên khối

Hiển thị đáp án

Trên trang tính, các ký tự chữ cái A,B,C,.được gọi là tên cột, trang tính được đánh thứ tự liên tiếp trên đầu mỗi cột, từ trái qua phải.


Câu 10: Trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,..được gọi là:

A. tên khối.B. tên ô.

C. tên cột.D. tên hàng.

Hiển thị đáp án

Trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,..được đánh thứ tự liên tiếp từ trên xuống dưới được gọi là tên hàng.

Đáp án: D


Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 2 (có đáp án): Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Câu 1: Trong chương trình bảng tính, khi mở một bảng tính mới thường có:

A. hai trang tính trống.

B. một trang tính trống.

C. ba trang tính trống.

D. bốn trang tính trống.

Hiển thị đáp án

Một bảng tính là 1 tập tin bao gồm nhiều trang tính, một bảng tính mới sẽ bao gồm ba trang tính trống (sheet1, sheet2, sheet3).

Đáp án: C


Câu 2: Các thành phần chính trên trang tính gồm có:

A. Hộp tên, Khối, các ô tính.

B. Hộp tên, Khối, các hàng.

C. Hộp tên, thanh công thức, các cột.

D. Hộp tên, Khối, Thanh công thức.

Hiển thị đáp án

Các thành phần chính trên trang tính gồm có:

- Hộp tên: ô bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ ô đang được trỏ tới

- Khối: là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là 1 ô, 1 hàng, 1 cột và mỗi khối có địa chỉ của riêng mình.

Ký hiệu: ô trên cùng bên trái : ô dưới cùng bên phải

Ví dụ: C2:D3, A1:B3, ..

- Thanh công thức: cho biết nội dung của dữ liệu đang được chọn, ngoài ra còn có thể nhập, sửa nội dung của dữ liệu đó.

Đáp án: D


Câu 3: Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết:

A. địa chỉ của ô tại cột 6 hàng D.

B. địa chỉ của ô tại cột D hàng 6.

C. địa chỉ của ô tại hàng D đến hàng 6.

D. địa chỉ của ô từ cột D đến cột 6.

Hiển thị đáp án

Hộp tên: ô bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ ô đang được trỏ tới. Vì vậy hộp tên hiển thị D6 cho ta biết địa chỉ của ô tại cột D hàng 6.

Đáp án: B


Câu 4: Trên trang tính, một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật gọi là:

A. ô liên kết.

B. các ô cùng hàng.

C. khối ô.

Xem thêm: Chuyển Đổi Đuôi Wav Sang Mp3 Online, Cách Đổi Đuôi Wav Sang Mp3

D. các ô cùng cột.

Hiển thị đáp án

Khối ô là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là 1 ô, 1 hàng, 1 cột và mỗi khối có địa chỉ của riêng mình. Ví dụ: A1:B3, ..

Đáp án: C


Câu 5: Trong chương trình bảng tính, người ta viết C3:D5 có nghĩa là:

A. các ô từ ô C1 đến ô C3.

B. các ô từ ô D1 đến ô D5.

C. các ô từ hàng C3 đến hàng D5.

D. các ô từ ô C3 đến ô D5.

Hiển thị đáp án

Khối: là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là 1 ô, 1 hàng, 1 cột và mỗi khối có địa chỉ của riêng mình. Ký hiệu: ô trên cùng bên trái : ô dưới cùng bên phải. Trong chương trình bảng tính, người ta viết C3:D5 có nghĩa là ô trên cùng bên trái là C3, ô dưới cùng bên phải là D5.

Đáp án: D


Câu 6: Trong chương trình bảng tính, ký hiệu khối ô từ ô D2 đến ô F6, ta viết:

A. D2:F6B. F6:D2

C. D2..F6D. F6..D2

Hiển thị đáp án

Trong chương trình bảng tính, ký hiệu khối ô là: ô trên cùng bên trái : ô dưới cùng bên phải. Vậy ký hiệu khối ô từ ô D2 đến ô F6, ta viết là D2:F6.

Đáp án: A


Câu 7: Trong chương trình bảng tính, khối ô A3:C4 là gồm các ô:

A. A3 và C4.

B. A3,A4, C3 và C4.

C. A3,A4,B3,B4,C3 và C4.


Trong chương trình bảng tính, khối ô A3:C4 là gồm các ô bắt đầu từ ô A3 đến ô C4 cụ thể là A3,A4,B3,B4,C3 và C4.

Đáp án: C


Câu 8: Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết:

A. địa chỉ của ô được chọn.

B. khối ô được chọn.

C. hàng hoặc cột được chọn.

D. dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn.

Hiển thị đáp án

Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết nội dung (dữ liệu hoặc công thức) của ô được chọn.

Đáp án: D


Câu 9: Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm:

A. kiểu số.

B. kiểu ngày.

C. kiểu thời trang.

D. kiểu số và kiểu kí tự.

Hiển thị đáp án

Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm:

+ Dữ liệu số là các số: 0, 1,, 9, dấu + tương ứng số dương, dấu tương ứng số âm, dấu % là tỉ lệ, dữ liệu số có thể là số nguyên hoặc thập phân( thể hiện bởi dấu chấm).

+ Dữ liệu ký tự là chữ cái, chữ số và các kí hiệu.

Đáp án: D


Câu 10: Trên trang tính, để chọn cột C ta thực hiện thao tác nào nhanh nhất?

A. nháy chuột lên ô C1 và kéo đến hết cột C.

B. nháy chuột cột B và kéo qua cột C.

C. nháy chuột lên tên hàng C.

D. nháy chuột tên cột C.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 3 (có đáp án): Thực hiện tính toán trên trang tính

Câu 1: Trong Excel, Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán

A.+ - . :

B.+ - * /

C. ^ / : x

D.+ - ^ \

Hiển thị đáp án

Câu 2: Thông thường trong Excel, dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu, dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.

A. Đúng

B. Sai

Hiển thị đáp án

Thông thường trong Excel, dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu, dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.

Đáp án: A


Câu 3: Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là:

A. Ô đầu tiên tham chiếu tới

B.Dấu ngoặc đơn

C.Dấu nháy

D.Dấu bằng

Hiển thị đáp án

Câu 4: Giả sử cần tính tổng giá trị của các ô B2 và E4, sau đó nhân với giá trị trong ô C2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng:

A.=(E4+B2)*C2

B.(E4+B2)*C2

C.=C2(E4+B2)

D.(E4+B2)C2

Hiển thị đáp án

Để nhập công thức trước tiên nhập dấu bằng và sau đó nhập công thức. và các phép toán +, - , x, :, trong toán học được kí hiệu trong Excel là +, -, *, /.

Đáp án: A


Câu 5: Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:

A.10

B.100


Thứ tự thực hiện phép tính trong Excel cũng giống như trong toán học, thực hiện trong ngoặc trước, sau đó đến nhân chia và cộng trừ sau. Nếu chỉ có cộng, trừ hoặc nhân chia trong biểu thức sẽ tính từ trái qua phải.

Kết quả của ô tính =((E5+F7)/C2)*A1= ((2 + 8)/ 2) *20 = 100

Đáp án: B


Câu 6: Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính:

1. Nhấn Enter

2. Nhập công thức

3. Gõ dấu =

4. Chọn ô tính

A. 4; 3; 2; 1

B. 1; 3; 2; 4

C. 2; 4; 1; 3

D. 3; 4; 2; 1

Hiển thị đáp án

Các bước nhập công thức vào ô tính:

+ B1: chọn ô tính cần thao tác

+ B2: gõ dấu =

+ B3: nhập công thức

+ B4: ấn phím Enter để kết thúc

Đáp án: A


Câu 7: Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?

A. = (12+8)/2^2 + 5 * 6

B. = (12+8):22 + 5 x 6

C. = (12+8):2^2 + 5 * 6

D. (12+8)/22 + 5 * 6

Hiển thị đáp án

Để nhập công thức trước tiên nhập dấu bằng và sau đó nhập công thức. và các phép toán +, - , x, :, số mũ, % trong toán học được kí hiệu trong Excel là +, -, *, /, ^, %.

Đáp án: A


Câu 8: Cho phép tính sau: (25+7) : (5625)× ( 8 : 3) :2+64 ×3%

Phép tính nào thực hiện được trong chương trình bảng tính?

A. =(25+7)/(56-25)x(8/3)/2+6^4x3%

B. =(25+7)/(56-2^5)x(8/3):2+6^4x3%

C. =(25+7)/(56-2^5)*(8/3)/2+6^4* 3%

D. =(25+7)/(56-2/5)x(8/3)/2+6^4x3%

Hiển thị đáp án

Các phép toán +, - , x, :, số mũ, % trong toán học được kí hiệu trong Excel là +, -, *, /, ^, %.

Đáp án: C


Câu 9: Trong các công thức nhập vào ô tính để tính biểu thức (9+7)/2 thì công thức nào toán học sau đây là đúng?

A. (7 + 9)/2

B. = (7 + 9):2

C. = (7 +9 )/2

D. = 9+7/2

Hiển thị đáp án

Các phép toán +, - , x, :, số mũ, % trong toán học được kí hiệu trong Excel là +, -, *, /, ^, %.

Đáp án: B


Câu 10: Để kết thúc việc nhập công thức ta sử dụng thao tác:

A. Nhấn Enter

B. Nháy chuột vào nút

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hiển thị đáp án

....................................

....................................

....................................

Giới thiệu kênh Youtube Tôi


*

1 cái bánh Pateso bao nhiêu calo

Tiếp nối bài viết ăn bún có béo không, lần này sẽ là bài viết về việc ăn pate có béo không? Pate là 1 trong những thành phần không thể thiếu được trong ...


*

Protein trị liệu là gì
*

Make a living nghĩa là gì

Nghĩa của từ made a living|make a livingtrong Từ điển Tiếng Anhfound his source of subsistence, earned his wages, earned a livingĐặt câu với từ "made a living|make ...


*

Hoặc tiếng Trung là gì

Dưới đây sẽ là 1 số cấu trúc thường gặp nhất khi hoc tieng Trungmà bạn không thể bỏ qua và nhất định phải vận dụng nó thật thường xuyên , nhuần ...


Có nên nhuộm tóc đầu năm

Từ trước đến nay có nhiều người quan niệm không nên đi cắt tóc vào những ngày đầu tháng mùng 1, mùng 2, bởi cắt tóc đầu tháng sẽ gặp xui xẻo, vận ...


Cải cách thể chế là gì

Mỗi nền kinh tế đều có thể chế riêng và đặc trưng cho nền kinh tế đó, Việt Nam cũng vậy, thể chế chinh tế ở Việt nam là kinh tế thị trường định ...


Nên để chum rượu ở đâu

Người sành uống rượu đều biết rượu đựng vào chum sành không chỉ để giữ hương vị hấp dẫn mà còn loại bỏ được các độc tố. Gốm Bát Tràng Family ...


Dramatical nghĩa là gì

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «DRAMATICAL»Find out what the national and international press are talking about and how the term dramatical is used in the context of the following news ...


Xuất hóa đơn VAT là gì

Khái niệm hóa đơn đỏ không quá xa lạ với những ai từng đi nhà hàng, khách sạn hay mua hàng, tuy nhiên bản chất của loại hóa đơn này có gì đặc biệt thì ...


Tại sao các chất có vẻ như liền một khối

Answers ( )Đáp án :Vì các hạt vật chất rất nhỏ, khoảng cách giữa chúng cũng rất nhỏ nên mắt thường ta không thể phân biệt đượcTại sao các chất trông ...


part of the ship part of the crew là gì - Nghĩa của từ part of the ship part of the crew 2 tháng trước . bởi mittan_top
Top 10 hay phân tích không gian nghệ thuật trong tập thơ góc sân và khoảng trời của trần đăng khoa 2022 3 ngày trước
Viết chương trình nhập vào số nguyên n và in ra màn hình tổng các ước của n. 2 ngày trước . bởi Lam_bao5
Trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng biện pháp nào không an toàn với môi trường và con người 4 ngày trước . bởi Lamtung2022
Hỏi Đáp Là gì Mẹo Hay Học Tốt Công Nghệ Top List Bài Tập Nghĩa của từ Tiếng anh Bao nhiêu Khỏe Đẹp Xây Đựng Thế nào Sản phẩm tốt Toplist So Sánh Tại sao Món Ngon Ngôn ngữ So sánh Hướng dẫn Thị trường Bài tập Khoa Học Vì sao Máy tính Ở đâu Facebook Dịch Đánh giá Màn hình Nghĩa là gì Bao lâu Có nên Đại học