Không cài được tiếng việt cho win 10

-

Cách setup tiếng Việt cho windown 10 không cung cấp ngôn ngữ tiếng việt

Đầu tiên người dùng cần thực hiện là kiểm tra bản cập nhật Windows 10 đang áp dụng bằng cách: Mở vỏ hộp thoại Run gõ lệnh “winver”, nhận được công dụng như hình hình ảnh dưới:

*
*
*
*
Tiếng Việt gói trải nghiệm viên bộ

B3. Settings > Time & Language > Language > trên mục Windows display languages lựa chọn Tiếng Việt.

B4. Settings > Time & Language > Language > Administrative language settings > Administrative > Change system locale… > Vietnamese (Vietnam)