Làm mục lục hình ảnh trong word 2010

-
Word cho cokiemtruyenky.vn 365 Word 2021 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bạn có thể liệt kê và sắp xếp các số, hình ảnh hoặc bảng trong tài liệu Word của bạn bằng cách tạo một bảng số liệu, giống như một mục lục. Trước tiên, thêm chú thích vào số liệu của bạn, rồi sử dụng lệnh chèn bảng số liệu trên tab tham khảo . Word sau đó tìm kiếm tài liệu cho chú thích của bạn và tự động thêm danh sách các số liệu, được sắp xếp theo số trang.

Bạn đang xem: Làm mục lục hình ảnh trong word 2010

Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn tạo một bảng số liệu, bạn phải thêm chú thích vào tất cả các số và bảng mà bạn muốn đưa vào bảng số của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thêm, định dạng hoặc xóa chú thích trong Word.

Chèn mục lục hình

Bấm vào tài liệu của bạn ở nơi bạn muốn chèn bảng của các số.

Bấm vào tham chiếu > chèn bảng của các số liệu.

*

Lưu ý: Nếu tài liệu Word của bạn không được tối đa, thì tùy chọn chèn bảng của các số liệu có thể không nhìn thấy được. Một số dạng xem thu nhỏ cực tiểu chỉ hiển thị bảng chèn biểu tượng

*
.


Bạn có thể điều chỉnh định dạngtùy chọn của mình trong hộp thoại bảng hình. Bấm OK.

Cập Nhật bảng số liệu

Nếu bạn thêm, xóa, thay đổi hoặc di chuyển chú thích, hãy dùng bảng Cập Nhật để bảng của các số liệu phản ánh các thay đổi của bạn.

Xem thêm: Lưỡi Gươm Diệt Quỷ Phần 2 Tiếng Việt, Lưỡi Gươm Diệt Quỷ 2

Bấm vào bảng của các số liệu trong tài liệu của bạn. Điều này sẽ tô sáng toàn bộ bảng.

Bấm Tham chiếu > Cập nhật Bảng.

*

Lưu ý:  Cập Nhật bảng sẽ trở thành một tùy chọn chỉ khi bạn bấm vào bảng của các số liệu trong tài liệu của bạn. Bạn cũng có thể nhấn F9 để cập nhật bảng của các số liệu.


Chọn một bản Cập Nhật trong hộp thoại trong bảng Cập Nhật của các số .

Chọn Cập Nhật số trang nếu bạn cần điều chỉnh số trang.

Chọn Cập Nhật toàn bộ bảng nếu bạn đã di chuyển các số liệu hoặc chú thích được thay đổi.

Bấm OK.

Thêm, định dạng hoặc xóa chú thích

Tạo mục lục

Chèn bảng


*
*
*

Thank you! Any additional feedback? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)