Lệnh phóng to trong cad

-

Nếu bạn chưa biết dùng lệnh phóng to đối tượng trong CAD tức là bạn chưa chắc chắn đến khóa đào tạo và huấn luyện autocad nâng cao. Ad vẫn hướng dẫn bạn một cách cụ thể nhé lệnh Scale trong CAD này nhé:

 

1. Phương pháp gọi lệnh phóng khổng lồ thu nhỏ tuổi đối tượng – Lệnh Scale vào CAD

Muốn phóng to thu bé dại đối tượng – lệnh Scale trong CAD ta có những cách:

Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh Scale hoặc SCCách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn Scale

Ý nghĩa: Lệnh Scale dùng để phóng to, thu nhỏ dại đối tượng trên bản vẽ theo một tỉ lệ nhất định.

Bạn đang xem: Lệnh phóng to trong cad

*
*
2. Sơ đồ giải pháp thực hiện lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD – Lệnh Scale vào CAD
*
*

3. Các lựa chọn của lệnh phóng lớn thu nhỏ dại đối tượng trong CAD – Lệnh Scale vào CAD

Reference: Nếu tại loại nhắc “Specify rotation angle or :” ta nhập R – Enter thì sẽ xuất hiện thêm các cái nhắc sau.

*
Command: SCALE (SC) – Enter

Select objects: Kích lựa chọn Polyline.

Select objects: – Enter

Specify base point: Kích lựa chọn điểm P1 (Điểm gốc) (Hình 2 – b).

Specify scale factor or : R – Enter

Specify reference length : Kích lựa chọn điểm P1 (Hình 2 – b).

Xem thêm: Quên Tài Khoản Internet Banking Vietcombank (Vcb, Quên Mật Khẩu Vcb

Specify second point: Kích chọn điểm P2 (Hình 2 b).

Specify new length: Kích chọn điểm P3 (Hình 2 – b).
*
4. Ví dụ

Dùng lệnh Scale nhằm phóng lớn đối tượng hình tròn (Hình 3 – a) lên 2 lần.

Command: SCALE (SC) – EnterSelect objects: Kích lựa chọn đường tròn (Hình 3 – b).Select objects: – EnterSpecify base point: Kích chọn điểm P1 (Hình 3 – b).Specify scale factor or : 2 – Enter
*

Thanks for reading!!!