Lệnh thu phóng trong cad

-

Trong ứng dụng AutoCAD, để triển khai điều chỉnh tỉ lệ đối tượng chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh Scale (SC) với các cách thực hiện khác nhau.

Bạn hoàn toàn có thể gọi lệnh Scale trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC.


*

Sau đó, để sử dụng lệnh bạn thao tác làm việc theo các bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người sử dụng cần điều chỉnh tỉ lệ