Bộ đề luyện thi violympic toán lớp 1

Đây là cỗ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 bao gồm 19 vòng góp cho những em học sinh lớp 1 có thêm tài liệu ôn luyện, nhằm sẵn sàng đến kỳ thi Violympic 2020-2021


Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 1

Bài 1: Hoàn thành phnghiền tính

(Điền các chữ số thích hợp vào nơi chấm và để được phxay tính đúng, tiếp đến viết lại phnghiền tính hoàn hảo vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

You watching: Bộ đề luyện thi violympic toán lớp 1

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt vật cản vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt vật cản vật dụng.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào khu vực ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền dấu > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi tìm kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền lốt > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bởi nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật dụng.

1, Điền số tương thích vào khu vực chấm : 6 = 10 – …….

2, Điền vệt ( > , Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số tương thích vào vị trí ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, Các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo vật dụng từ trường đoản cú béo mang lại bé là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc xoàn tài bố Điền số thích hợp vào khu vực ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả những số tự nhiên nhỏ dại rộng 5 là A. (0,1,2,3,4 cùng 5) , B. (0,1,2,3, với 4)

C. (2,3,4 và 5) , D. (1,2,3, cùng 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính gồm tác dụng > 4…..Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái lớn hơn 9 nhỏ rộng 5?…..

4, Số thoải mái và tự nhiên to hơn 10 nhỏ rộng 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên tự 0 cho 9? ……

7, Số lớn nhất trong số số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có toàn bộ ……số tự nhiên và thoải mái to hơn 7 nhỏ dại rộng 12?

Điền dấu ( >, , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt vật cản đồ gia dụng.

1, Số 12 bao gồm 1chục và ……….đơn vị.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số lớn nhất trong các hàng đầu,7,12,4,9,3,2,1một là ……

4, Điền dấu ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số thích hợp vào khu vực ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền lốt ( >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc quà tài bố Điền số tương thích vào vị trí ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
đôi mươi + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số thích hợp vào khu vực ……

1, Linc bao gồm 17 quả trơn bay,Linch cho Hà với Ngọc từng bạn 3 quả.Vậy Linc còn sót lại …… trái láng bay?

2,Trong vườn cây nạp năng lượng trái nhà bác Hồng trước đó có tất cả 50 cây vải.Mùa Xuân vừa rồi bác bỏ tLong thêm 2 chục cây vải nữa.Vậy bây giờ số kilomet vải vóc vào vườn công ty chưng Hồng gồm toàn bộ ….. cây.

3,Mẹ Lan download 3 chục quả trứng con gà và 2 chục quả trứng vịt.Vậy người mẹ Lan cài đặt toàn bộ số trứng là …… quả.

4,Hoa bao gồm 19 nhỏ tem,Hoa cho bạn Mai 4 bé tem,cho bạn Linc 3 bé tem.Hỏi Hoa còn bao nhiêu nhỏ tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – đôi mươi + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = 20 + 60

9, Lan tất cả 6 bức ảnh ,tất cả 3 nhiều loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi bức ảnh vẽ một color.Biết số bức tranh màu xanh lá cây là nhiều độc nhất vô nhị.Em hãy cho thấy Lan gồm từng nào bức ảnh vẽ màu sắc xanh?

10, Trong thời điểm này tuổi của nhị anh em cộng lại là 14 tuổi.Hỏi hai năm nữa tuổi 2 bạn bè cộng lại là từng nào.

Bài 3:Đi kiếm tìm kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào chỗ …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc vàng tài ba Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + 20 – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

30 -đôi mươi + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 3trăng tròn + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 7trăng tròn + 40 + 2017 – 7 – 680 – trăng tròn – 406 + 4 + 60
50 + đôi mươi – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số thích hợp vào nơi ……

1, Số lớn nhất tất cả 2 chữ số mà lại 2 số kia cộng lại bởi 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số tức thời trước số79.

4, Số 46 là số tức khắc sau số…..

5, Quân tất cả 30 dòng bánh ,Quân mang đến Hoàng đôi mươi mẫu bánh .Mẹ mang đến Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân còn lại …… chiếc bánh.

6,90 – đôi mươi – 30 = …… + 60 – 40

7, Sau khi An cho Bình 5 viên bi.Bình đến Cường 3 viên bi rồi Cường lại cho An

2 viên bi thì từng chúng ta đều sở hữu 15 viên bi. Hỏi lúc đầu An bao gồm từng nào viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, Lúc này tuổi của nhì anh em cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 anh em cộng lại là bao nhiêu? ……

10, Cho 3 số không giống nhau,các số này đều là số chẵn chục có 2 chữ số với rước 3 số đó cùng lại thì bởi 70.Tìm số lớn nhất trong 3 số đó.

See more: Hướng Dẫn Lên Đồ Lee Sin Đi Rừng, Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Lee Sin Build Mùa 11

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt chướng ngại vật thiết bị.

1,Hãy cho biết thêm tất cả tất cả từng nào số có 2 chữ số mà 2 chữ số của từng số kia như là nhau?…….. .

2,Số lớn nhất gồm 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của số kia cùng lại bởi 9?……

3,Hỏi với 4 chữ tiên phong hàng đầu,3,5,7 em viết được bao nhiêu số có 2 chữ số nhỏ dại hơn 52?……

4,Hãy cho biết thêm gồm toàn bộ từng nào số có 2 chữ số khác biệt nhưng 2 chữ số của từng số kia cùng với nhau bởi 6?……..

5,Hỏi với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được từng nào số gồm 2 chữ số không giống nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bởi nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – 20 + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – 20 -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ ……

1, Số gồm 2 chữ số bé xíu duy nhất mà 2 chữ số của số đó trừ lẫn nhau bởi 0 ?……

2, Hãy cho thấy gồm tất cả từng nào số gồm 2 chữ số bé dại rộng 68?…….. .

3, Tìm số bao gồm 2 chữ số mà 2 chữ số của số đó cộng lại thì bởi 6 còn 2 số kia trừ lẫn nhau thì bởi 0?…..

4, Hãy cho thấy tất cả toàn bộ bao nhiêu số có 2 chữ số lớn hơn 65?……..

5, Hãy cho biết thêm có toàn bộ từng nào số có 2 chữ số nhưng mà những số kia đều phải sở hữu chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi search kho báu

1,An gồm 65 bé tem.An cho Hòa và Bình từng các bạn 10 nhỏ tem.Hỏi An còn lại từng nào con tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho biết thêm có từng nào số tất cả 2 chữ số khác nhau nhỏ tuổi hơn 35?…….

4, Bình hỏi Minh trong năm này chị từng nào tuổi?Minh đáp tuổi mình nhiều hơn thế 15 tuổi tuy vậy thấp hơn 17 tuổi .Mình kém nhẹm chị mình 3 tuổi.Hỏi chị của khách hàng Minch năm nay từng nào tuổi.?…….

5,Hãy cho thấy thêm tất cả từng nào số tất cả 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số kia hơn nhau 1 solo vị?…….

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – đôi mươi – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc tiến thưởng tài ba Điền số phù hợp vào nơi ……

1,Một mhình họa vải vóc dài 84 m,Lan giảm loại bỏ 23 m.Hỏi mảnh vải vóc còn lại nhiều năm từng nào cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số phù hợp điền vào nơi …. là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính gồm kết quả bởi 78 trong số phnghiền tính tiếp sau đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, Năm ni tuổi của 2 anh em cùng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 thời gian trước tuổi của 2 bằng hữu cùng lại là bao nhiêu tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn số 1 có 2 chữ số mà lại 2 chữ số của số kia to hơn nhau 2 đối kháng vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình ít hơn Hòa 4 tuổi,Nga rộng Bình 3 tuổi.Hỏi chúng ta Nga bao nhiêu tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho thấy trường đoản cú 15 mang đến 19 có từng nào số bao gồm 2 chữ số.?

(A.trăng tròn, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho biết thêm gồm từng nào số lớn hơn 25 với bé dại hơn 48.

(A.22, B. 29, C. 20, D. 31)

9,Tất cả những số tất cả 2 chữ số khác nhau viết được tự các chữ số 0,1,3 cộng lại cùng nhau được tác dụng là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình bên bao gồm …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 13

Bài 1: Sắp xếp những quý hiếm theo máy tự tăng dần đều.

*

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào địa điểm chấm.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: Khi lấy một số trừ đi số tức thì trước của số đó thì được hiệu quả bằng bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số lớn hơn 8 mà lại nhỏ tuổi rộng 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền lốt >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ dưới đây gồm từng nào điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ dưới đây bao gồm bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ dưới đây gồm từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.4: Từ 1 mang đến 11 tất cả từng nào khoảng tầm cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền vết (>, , ; Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc rubi tài ba

Câu 1.1: Chọn lời giải đúng trong các lời giải sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn lời giải đúng trong các đáp án sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn lời giải đúng trong những câu trả lời sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn đáp án đúng trong những đáp án sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn lời giải đúng trong các giải đáp sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn đáp án đúng trong số câu trả lời sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn đáp án đúng trong những câu trả lời sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: Sắp xếp những cực hiếm theo sản phẩm công nghệ từ bỏ tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào nơi chnóng nhé!

Câu 2.1: …centimet + 30cm = 10cm + 20cm + 10cm

Câu 1.2: Cho những số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số bé bỏng độc nhất trong các số sẽ cho rằng số nào?

Câu 2.3: Số thích hợp điền vào chỗ chnóng là ……………

*

Câu 2.4: An có 50 viên bi. An đến Tùng 40 viên. Hỏi An còn bao nhiêu viên bi?

Câu 2.5: Tìm một vài tròn chục, biết khi cùng số kia với 30 thì được công dụng nhỏ tuổi hơn 70 tuy thế to hơn kết quả của phép cộng 30 cùng với 20.

Câu 2.6: Tìm một vài, biết số đó cộng với 10 rồi trừ đi đôi mươi, rồi lại cùng với 60 thì bằng 90.

Câu 2.7: An gồm 40 quyển vlàm việc. Bình gồm 20 quyển vlàm việc. Hỏi cả đôi bạn trẻ tất cả bao nhiêu quyển vở?

Câu 2.8: Từ đôi mươi đến 60 bao gồm bao nhiêu số tròn chục?

Câu 2.9: Ngnạp năng lượng bên trên bao gồm 60 quyển sách, ngăn uống bên dưới bao gồm 40 cuốn sách. Hỏi nên gửi bao nhiêu cuốn sách trường đoản cú ngnạp năng lượng trên xuống ngăn bên dưới nhằm nhì ngăn bao gồm số quyển sách bởi nhau?

Câu 2.10: Số tức khắc trước của số lớn nhất có một chữ số cùng cùng với số nhỏ bé duy nhất bao gồm nhị chữ số bởi bao nhiêu?

Bài 3: Đi tìm kiếm kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục ngay tức khắc sau của số 30 cộng với 40 bởi bao nhiêu?

Câu 3.2: Số làm sao cộng với 30 thì bằng 70?

Câu 3.3: Lớp 1A gồm 40 học sinh, lớp 1B có 30 học sinh, lớp 1C bao gồm trăng tròn học sinh. Hỏi cả ba lớp bao gồm toàn bộ từng nào học tập sinh?

Câu 3.4: Số nào cùng cùng với 20 rồi cùng cùng với 30 thì bằng 90?

Câu 3.5: Tuấn nghĩ ra một số trong những, biết rằng số kia cộng cùng với 2 rồi trừ đi 3 thì bởi 14. Hỏi Tuấn nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Điền số tương thích vào khu vực chấm: 80centimet – 60cm + 60centimet = 50cm + …….centimet.

Câu 1.2: Điền số tương thích vào khu vực chấm: 70centimet – 50cm + 20centimet = 30centimet + …….cm.

Câu 1.3: Điền lốt >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: Cho những số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được toàn bộ từng nào số tròn chục ko to hơn 80?

Câu 3.8: Có từng nào số có nhì chữ số nhưng mà mỗi số đều phải có chữ số 0?

Câu 3.9: Lúc này, con 5 tuổi, bà bầu rộng bé 30 tuổi, ba rộng bà bầu 10 tuổi. Hỏi tía hơn bé bao nhiêu tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một trong những, hiểu được số đó cộng cùng với 40 rồi trừ đi trăng tròn, rồi cộng thêm 50 thì bởi 80. Hỏi Thơm nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1.1: Số nhỏ nhắn độc nhất trong số số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan có 19 quyển vlàm việc. Lan đến Hoa và Bình mỗi chúng ta 4 quyển vở. Vậy Lan còn sót lại …… quyển vsống.

Câu 1.3: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm nhị chữ số nhưng mà hai chữ số của mỗi số này đều như thể nhau.

Câu 1.5: Có toàn bộ bao nhiêu số tất cả nhì chữ số nhưng hai chữ số của từng số kia cộng lại cùng nhau thì bởi 8?

Bài 2: Cóc quà tài ba

Câu 2.1: Trong các số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Có ….. số tất cả nhị chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số tương thích điền vào địa điểm chnóng là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30centimet – 20cm + 8cm = ……

a. 10centimet b. 18cm c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số thích hợp điền vào địa điểm chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số thích hợp điền vào địa điểm chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A có đôi mươi học viên nam cùng 10 học sinh bạn nữ. Lớp 1B bao gồm 10 học sinh nam giới cùng trăng tròn học sinh nàng. bởi thế, cả nhị lớp tất cả số học viên là ……. học sinh.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: Có bao nhiêu số lớn hơn 12 với nhỏ dại hơn 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số thích hợp điền vào địa điểm chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: Từ 9 mang đến 19 bao gồm …… chữ tiên phong hàng đầu.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: Cho những chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được tất cả từng nào số bao gồm hai chữ số tự các chữ số đang mang đến.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số tương thích vào khu vực …. nhé!

Câu 3.1: Cho những số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Tìm số nhỏ duy nhất trong số số đang mang lại.

Câu 3.2: Tìm một trong những, biết số đó cộng cùng với 6 rồi trừ đi 5 thì bởi 12.

Câu 3.3: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: Cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số bé xíu tuyệt nhất có hai chữ số từ những số đang cho.

Câu 3.7: Cho các chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số nhỏ tuổi tuyệt nhất có hai chữ số khác nhau được tạo nên vì chưng các chữ số vẫn mang lại.

Câu 3.8: Có bao nhiêu số gồm nhị chữ số mà từng số đều phải sở hữu chữ số 0?

Hãy điền dấu >; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Điền số tương thích vào chỗ chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: Cho các số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số nhỏ bé tuyệt nhất trong số số sẽ cho là số nào?

Câu 1.3: Tìm số bé bỏng tốt nhất có hai chữ số, biết hai chữ số của số kia trừ lẫn nhau bằng 1.

Câu 1.4: Tìm số nhỏ bé nhất gồm hai chữ số, biết nhì chữ số của số đó trừ lẫn nhau thì bằng 5.

Câu 1.5: Hãy đến biêt bao gồm toàn bộ từng nào số có nhị chữ số, biết hai chữ số của số đó cùng lại với nhau thì bằng 9.

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé!

Câu 2.1: Tuấn làm cho được đôi mươi bài xích toán thù, Nhung có tác dụng được 10 bài xích tân oán, Hạnh làm cho được 10 bài xích tân oán. Hỏi cả tía các bạn làm cho được bao nhiêu bài bác toán?

Câu 2.2: Điền số thích hợp vào nơi chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số thích hợp điền vào vị trí chnóng là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: Có bao nhiêu số bao gồm nhị chữ số lớn hơn 12 với nhỏ hơn 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: Từ 6 đến 16 tất cả ……. chữ số.

See more: Hướng Dẫn Cách Làm Vòng Quay May Mắn Trong Powerpoint 2019, Thiết Kế Vòng Quay Ngẫu Nhiên Trong Powerpoint

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam bao gồm 19 viên bi. Nam cho Thành cùng Long mỗi bạn 4 viên bi. do vậy bây giờ Nam có ….. viên bi.