Lý thuyết và bài tập câu điều kiện

Khác với câu điều kiện loại 1 và 2 diễn tả trường hợp sinh sống hiện nay, câu ĐK một số loại 3 biểu đạt các tình huống vào thừa khứ đọng. Cùng IIE đất nước hình chữ S lao vào series bài học kinh nghiệm câu điều kiện ngày hôm nay nhé!


Khái niệm

Câu điều kiện nhiều loại 3 diễn tả vấn đề, hành vi trái với thực tế trên vượt khứ, hay được sử dụng với nghĩa nuối tiếc nuối.

You watching: Lý thuyết và bài tập câu điều kiện

Ví dụ: If I had known that you were ill, I would have gone to lớn see you. (Nếu tôi biết bạn bị bệnh, tôi đã đi được thăm bạn)

*

Cấu trúc câu ĐK loại 3

Trong câu ĐK các loại 3: Mệnh đề If phân tách thì vượt khđọng hoàn thành (past perfect), mệnh đề đó là WOULD HAVE + V-ed/V3

Cấu trúc: If + S + had + V-ed/V3, S + would + have + V-ed/V3

Ví dụ: If I had seen you when you passed me in the street, I woulh have said hello. (Nếu tôi bắt gặp chúng ta thời điểm các bạn đi qua tôi trê tuyến phố thì tôi đang kính chào bạn rồi)

Lưu ý câu điều kiện nhiều loại 3

Để thực hiện đúng được cấu tạo câu ĐK nhiều loại 3, yêu cầu cầm kĩ bảng cồn trường đoản cú bất quy tắc.Tương tự nhỏng câu điều kiện các loại 1 cùng 2, mệnh đề If với mệnh đề chính có thể hòn đảo địa chỉ lẫn nhau trong câu điều kiện nhiều loại 3. Nghĩa là hoàn toàn có thể mệnh đề chủ yếu đứng trước mệnh đề If, cơ mà thì trong những mệnh đề là không thay đổi như cấu trúc vẫn nêu.

Ví dụ: I would have sầu gone out if I hadn’t been so tired. (Tôi sẽ đi dạo nếu như tôi ko mệt mỏi nhỏng thế)

Trong mệnh đề chính của câu ĐK các loại 3, thường thì chúng ta thực hiện trợ rượu cồn trường đoản cú WOULD. Nhưng vẫn hoàn toàn có thể tất cả các trợ hễ tự khác như could, might,…

Ví dụ: If we had played better, we might have won. (Nếu chúng ta nghịch hay rộng, chắc rằng chúng ta đang thắng)

Ví dụ: We could have gone out if the weather hadn’t been so bad. (Chúng ta vẫn rất có thể đi ra ngoài nếu như tiết trời không xấu nlỗi thế)

Biến thể câu điều kiện nhiều loại 3

Biến thể mệnh đề If

Trong mệnh đề If của câu ĐK 3, ta có thể dùng thì vượt khứ dứt tiếp diễn cố kỉnh đến thì thừa khứ đọng kết thúc Lúc ước ao nhấn mạnh tính liên tục của hành vi.

Cấu trúc: If + S + had + been + V-ing, S + would + have + V-ed/V3

Ví dụ: If he had been looking where he was going, he wouldn’t have walked in to lớn the wall. (Nếu nhỏng anh ta để ý coi bản thân đang đi đâu thì anh ta đã không đâm sầm vào tường như thế)

Chúng ta hoàn toàn có thể nỗ lực ngulặng mệnh đề If một số loại 3 bằng cụm trường đoản cú BUT FOR / WITHOUT/ HAD IT NOT BEEN FOR, với tức thị “còn nếu không vì”. Cấu trúc: BUT FOR / WITHOUT/ HAD IT NOT BEEN FOR + các danh từ

Ví dụ: If you hadn’t lkết thúc me the money, I wouldn’t have sầu been able to lớn buy new computer. (Nếu các bạn không cho tôi mượn tiền, tôi đã không đủ chi phí cài máy tính mới)

= Without your money, I wouldn’t have been able lớn buy new computer.

Ví dụ: If Jyên ổn hadn’t helped us with this project, we couldn’t have finished it by March. (Nếu Jyên ổn không hỗ trợ chúng ta cùng với dự án công trình lần này, bọn họ dường như không thể hoàn thành trước tháng 3)

= Had it not been for Jim’s help, we couldn’t have finished this project by March.

Biến thể mệnh đề chính

Đối với mệnh đề chính trong câu ĐK nhiều loại 3, ta rất có thể sử dụng thì tiếp diễn gắng đến thì chấm dứt.

Cấu trúc: If + S + had + V-ed/V3, S + would + have sầu + been + V-ing

Ví dụ: If I had been there, we would have sầu been cooking together. (Nếu tôi ngơi nghỉ kia, chắc hẳn rằng bọn họ sẽ vẫn đun nấu ăn kèm nhau)

*

Đảo ngữ câu ĐK các loại 3

Cấu trúc: Had + S + V-ed/V3, S + would + have + V-ed/V3

Ví dụ: If I had gone lớn the party last night, I would have seen Anmãng cầu. (Nếu buổi tối ngày qua tôi mang lại tham dự buổi tiệc thì tôi đã gặp mặt Anna)

= Had I gone to lớn the tiệc nhỏ last night, I would have sầu seen Anna.

Nội dung liên quan:

? Câu ĐK các loại 0

? Câu ĐK loại 1

? Câu điều kiện nhiều loại 2

? Câu điều kiện lếu láo hợp

Bài tập

Thực hành những bài bác tập về câu ĐK một số loại 3 dưới.

Bài tập 1: Chia đúng dạng đụng từ

1) Tom (not/enter)………..for the examination if he had known that it would be so difficult.

2) Mike got to lớn the station in time. If he (miss)………the train, he would have sầu been late for his interview.

3) It’s good that Anmãng cầu reminded me about Tom’s birthday. I (forget)…………if she hadn’t reminded me.

4) We might not have sầu stayed at this khách sạn if George (not recommend)……………it lớn us.

See more: Danh Sách Những Tập Running Man Chơi Dưới Nước, Dưới Bùn Hay Nhất

5) I would have sent you a postcard while I was on holiday if I (have)……………your address.

các bài tập luyện 2: Từ các tình huống mang lại sẵn, viết câu ĐK một số loại 3

1) The accident happened because the driver in front stopped so suddenly.

2) I didn’t wake George because I didn’t know he wanted to lớn get up early.

3) I was able to lớn buy the oto because Jlặng lent me the money.

4) She wasn’t injured in the crash because she was wearing a seat-belt.

5) She didn’t buy the coat because she didn’t have sầu enough money on her.

*

Đáp án:

Bài tập 1:

1) wouldn’t have entered

2) had missed

3) would have sầu forgotten

4) hadn’t recommended

5) had had

những bài tập 2:

1) If the driver in front hadn’t stopped so suddenly, the accident wouldn’t have sầu happened.

2) I I had known George wanted to lớn get up early, I would have waken hyên.

3) If Jlặng hadn’t lent me the money, I wouldn’t have sầu been able khổng lồ buy the car. (couldn’t have sầu bought)

4) If she hadn’t been wearing a seat-belt, she would have sầu been injured in the crash.

5) If she had had enough money on her, she would have sầu bought the coat.

See more: Hướng Dẫn Cách Vẽ Sơ Đồ Cây Quyết Định Tuyệt Vời Bằng Công Cụ Thiết Kế Canva

Câu điều kiện nhiều loại 3 gồm ý nghĩa như một lời tiếc nuối nuối vày dường như không thao tác như thế nào kia vào vượt khứ. Lúc mong mô tả sự việc không tồn tại thật nghỉ ngơi quá khứ chúng ta hãy sử dụng câu ĐK các loại 3.