Mẫu thẻ kho theo quyết định 48

*

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinch 15, so sach ke toan theo qd15

 


Mẫu số S09 - DNN : THẺ KHO (SỔ KHO)

Đơn vị : ............................

You watching: Mẫu thẻ kho theo quyết định 48

Mẫu số S09 - DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC

THẺ KHO (SỔ KHO)

Ngày lập thẻ: ..............................

Tờ số...........................................

- Tên nhãn hiệu,quy bí quyết,thiết bị tư:............................................................

- Đơn vị tính:.......................................................................................

See more: Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Âm Thanh Với Adobe Audition, Làm Đều Tiếng Trong Adobe Audition Cs6

- Mã số:.............................................................................................

Số

TT

Ngày

tháng

Số hiệu

chứng từ

Diễn giải

Ngày

nhập

xuất

Số lượng

Ký xác nhận của kế toán

Nhập

Xuất

Nhập

Xuất

Tồn

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

Cộng cuối kỳ

x

x

- Sổ này còn có ....trang, tiến công từ bỏ trang 01 đến trang.......

- Ngày mlàm việc sổ: ........

See more: " Uống Nước Nhớ Nguồn Tiếng Anh Uống Nước Nhớ Nguồn Là Gì, Uống Nước Nhớ Nguồn Dịch Sang Tiếng Anh Là Gì

Ngày ....... mon ......... năm ........

Thủ kho

(Ký, chúng ta tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ thương hiệu, đóng góp dấu)

*

Tweet

*


*


*


*


*


----------------------------------------------------------------

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP.. NHỎ VÀ VỪA(THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC)