Nhà thờ đức mẹ hằng cứu giúp

Hát lễ Chúa nhật : 5:00pmTập hát: 4:00pm (Trước Thánh lễ) 6:15pm ( Sau Thánh Lễ )A. Đức : 214-534-4362
*

*

*

*

*

Giáo Xđọng Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpGiáo Phận Dallas, Garlvà, Texas

* Bản Đồ tới Giáo Xứ * Giáo Xđọng Homepage 

Lịch Sử Giáo Xứ đọng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Garl& , Texas

*

Lịch Sử Giáo Xứ

Cộng Đoàn Công Giáo đất nước hình chữ S trước tiên thành hình sinh sống Dallas là Cộng Đoàn Thánh Phêrô, bởi Cha Phan Đình Cho quản nhiệm (1975-1978). Năm 1978, Cha Philipphê Huỳnh Tòa cho thay thế sửa chữa Cha Phan Đình Cho.

You watching: Nhà thờ đức mẹ hằng cứu giúp

Tháng 3 năm 1989, Đức Giám Mục Thomas Techoepe (Ngài vẫn về hưu năm 1990) chất nhận được dâng Thánh Lễ đất nước hình chữ S tận nhà thờ Mary Immaculate làm việc Carrollton (sau đây biến Giáo Xứ Thánh Tâm), và tại trung trung tâm Knights Columbus sinh hoạt Garland (trong tương lai biến chuyển Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp).

Tháng 10/1991, Toà Giám Mục bổ nhiệm Cha Nguyễn Huy Tưởng sửa chữa Cha Tống Thiện nay Liên (Cha Liên được chuyển mang đến Cộng Đoàn Thánh Phêrô).

See more: Ngày Xửa Ngày Xưa 12 - Phim Cổ Tích Việt Nam

Giữa năm 1998, Cha Giuse Trịnh Đức Hòa đi học ngơi nghỉ Rôma, Cha Đaminc Đinch Minc Hải (ở trong Dòng Chúa Cứu Thế) được cử thay thế sửa chữa Cha Trịnh Đức Hòa làm Cha Phó Xứ đọng.

See more: Cách Làm Tăng Sóng Wifi Cho Dien Thoai, Cách Tăng Tốc Độ Mạng Wi

Vào tháng 11/1999, Cha Đaminh Đinc Minh Hải được Toà Giám Mục bổ nhiệm làm Cha Chánh Xđọng GXĐMHCG.

http://www.dmhcg.org/lich-su-giao-xu.aspx

Giáo Xđọng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – 2121 W. Apollo Rd., Garlvà, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073

Linch Hình ảnh – Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Tài Liệu tmê mệt khảo

Hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

—————————————————————————————–

Our Mother of Perpetual Help – Linch Ảnh – Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tài Liệu Tđam mê Khảo

*

——————————————————————————————- http://www.youtube.com/watch?v=6nipVuu7-Dc Lịch sử Bức Hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Tài Liệu Tsay mê Khảo ——————————————————————————————=

Linc Địa Đức Mẹ – Những địa điểm Đức Mẹ hiện nay ra

 —————————————————————-

 


Chuyên mục: Giải Trí