Nối chuỗi trong c++

-

Bài tập C: Nối chuỗi trong C

Đề bài: Viết chương trình C để nối 2 chuỗi trong C.

Bài tập C này có nhiều cách gọi: trộn hai chuỗi, nối hai chuỗi, ghép hai chuỗi hay cộng hai chuỗi, … Dù có nhiều cách gọi khác nhau đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là một bài tập để nối ghép các ký tự của hai chuỗi để thành một chuỗi duy nhất.


Bạn đang xem: Nối chuỗi trong c++

Lời giải (không sử dụng hàm)

Để giải bài tập C này, bạn sử dụng hàm strlen() để tìm độ dài chuỗi. Sử dụng vòng lặp để lặp qua tất cả ký tự của chuỗi.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập nối chuỗi trong C:


#include #include int main() { char s1<10> = "cokiemtruyenky.vn"; char s2<> = ".Vn"; int i, j, n1, n2; n1 = strlen(s1); n2 = strlen(s2); j=0; for(i = n1; i
Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

*

Lời giải (sử dụng hàm)

Bạn có thể thực hiện nối hai chuỗi thành một chuỗi bởi sử dụng các hàm strcpy() strcat() trong C.

Giả sử bạn cần nối hai chuỗi là str1 và str2. Bạn cần khai báo thêm một chuỗi str3 có độ dài bằng tổng độ dài của str1 và str2. Sau đó:

Sử dụng hàm strcpy(str3, str1) để sao chép chuỗi str1 vào str3.

Sử dụng hàm strcat(str3, str2) để nối chuỗi str2 với str1 vừa được sao chép.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập nối chuỗi trong C:


#include#includeint main() { char str1<100>; char str2<100>; char str3<100>; int len; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1); printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); strcpy(str3, str1); strcat(str3, str2); printf("\nNoi chuoi: %s", str3); return (0);}
Chạy chương trình C trên cho kết quả như sau:

*

Bài tập C - So sánh hai chuỗi trong C
Bài tập C - Đảo ngược các ký tự của từng từ của một chuỗi trong C
Recent Updates Xử lý duplicate trong SQLPhím tắt hay dùng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính trong ExcelIn trang tính trong ExcelHàm VLOOKUP trong ExcelĐối tượng đồ họa trong ExcelSử dụng macro trong ExcelSử dụng Templates trong ExcelSử dụng chủ đề (theme) trong ExcelSử dụng Style trong ExcelXác thực dữ liệu (Data Validation) trong Excel

Xem thêm: Tải Game Subway Surfers Cho Máy Tính Đơn Giản Nhất, Tải Xuống Subway Surfers Cho Windows

cokiemtruyenky.vn on facebook
Học Lập Trình Online Miễn Phí - cokiemtruyenky.vn
Danh sách bài học

Học java Học servlet Học jsp Học Hibernate Học Struts2 Học Spring Học SQL


Câu hỏi phỏng vấn

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL


About cokiemtruyenky.vn

Hệ thống bài học trên cokiemtruyenky.vn bao gồm các bài lý thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài lý thuyết trên hệ thống cokiemtruyenky.vn được tham khảo và tổng hợp từ các trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …


Scroll back to top