Tạo bìa trong word 2007

-

Vâng, sau khi soạn chấm dứt hết một mớ tài liệu, mang đến lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu thốn thiếu cái nào đấy chưa in ???

Thì ra là thiếu chiếc trang bìa bên ngoài. Các bạn nào đang làm khóa luận, report hay tài liệu gì đó mà chưa biết làm trang bìa thì comment điểm danh đùa coi