Thông tin được chia làm mấy loại

-

Trong tin học thông tin được tạo thành hai dạng chính: số (số nguyên, số thực…) cùng phi số (văn bản, âm thanh, hình ảnh…).

Bạn đang xem: Thông tin được chia làm mấy loại

Cùng vị trí cao nhất lời giải bài viết liên quan về thông tin và dữ liệu là gì nhé!

1. Khái niệm thông tin

- Thông tin là toàn bộ các sự kiện, sự việc, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự đọc biết của bé người.

- tin tức là rất nhiều hiểu biết có thể có được về một thực thể như thế nào đó, được điện thoại tư vấn là tin tức về thực thể đó.

- Muốn đưa tin vào đồ vật tính, con tín đồ phải tìm kiếm cách màn biểu diễn thông tin thế nào cho máy tính hoàn toàn có thể hiểu và xử lí được. Vào tin học, dữ liệu là thông tin đã được chuyển vào đồ vật tính.

*

2. Đơn vị giám sát và đo lường thông tin

- Đơn vị cơ bản đo tin tức là bit (Binary Digital)

- Bit là 1-1 vị bé dại nhất được lưu trữ trong máy tính xách tay để màn trình diễn hai tinh thần 0 với 1 (0: không có điện; 1: có điện) ta còn thường call là mã nhị phân

- Ngoài đơn vị bit, ta cũng hay được dùng đơn vị đo lượng tin tức là Byte (đọc là bai)

- 1 byte = 8 bit

- Ví dụ tất cả dãy 8 nhẵn đền, từng đèn sáng khớp ứng là bit 1, đèn tắt là bit 0 thì ta gồm dãy 8 bit: 01101001.

3. Các dạng thông tin

Thông tin có 2 loại: số với phi số

- Số: Số nguyên, số thực,…

- Phi số: Văn bản, hình ảnh, âm thành,…

+ Dạng văn bản: Tờ báo, cuốn sách, tấm bia,…

+ làm nên ảnh: bức ảnh vẽ, hình ảnh chụp, bạn dạng đồ, biển cả báo,…

+ Dạng âm thanh: giờ nói bé người, tiếng sóng biển, tiếng đàn, giờ đồng hồ chim hót,…

4. Mã hóa thông tin trong thứ tính

- quan niệm mã hóa thông tin: là vượt trình thay đổi thông tin về dạng bit để máy tính có thể hiểu và cách xử lý được.

Xem thêm: Cách Kẻ Ô Ly Trong Word 2003, Cách Tạo Ô Ly Trong Word Giống Như Cuốn Vở

- thông tin phải được mã hóa về những dạng: văn bản, music hoặc hình ảnh.

- Để mã hóa tin tức dạng văn bạn dạng ta dùng cỗ mã ASCII để mã hóa các ký tự. Mã ASCII các ký tự đánh số từ: 0 mang đến 255

5. Biểu diễn tin tức trong lắp thêm tính

a. Tin tức loại số

* Hệ đếm:

+ Hệ thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

+ Hệ nhị phân: 0, 1

+ Hệ cơ số mười sáu (hexa): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

* trình diễn số trong những hệ đếm:

*

- trình diễn số nguyên

+ Xét việc màn biểu diễn số nguyên bằng 1 byte = 8 bit.

+ từng bit là số 0 hoặc 1, viết số từ trái thanh lịch phải.

+ Bit cao nhất( bit 7) miêu tả dấu, quy cầu bit 1 là âm, bit 0 là dương.

Bit 7Bit 6Bit 5Bit 4Bit 3Bit 2Bit 1Bit 0

- Ví dụ:

*

- màn biểu diễn số thực

+ sử dụng dấu chấm ″.″ Để phân cách phần nguyên và phần phân.

+ trình diễn dưới dạng: ±M x 10±k. Trong đó:đ

+ 0,1 ≤ M 5

Ví dụ 2: 0,007 = 0.7 x 10-2

b. Thông tin loại phi số

* màn biểu diễn văn bản:

- Mã hoá tin tức dạng văn bạn dạng thông qua việc mã hóa từng kí tự với thường sử dụng:

+ bộ mã ASCII: cần sử dụng 8 bit nhằm mã hoá kí tự, mã hoá được 256 = 28 kí tự

+ cỗ mã Unicode: cần sử dụng 16 bit để mã hóa kí tự, mã hoá được 65536 = 216 kí tự

- vào bảng mã ASCII mỗi kí tự được màn trình diễn bằng 1 byte

- những dạng khác: Hình ảnh, music cũng cần mã hoá thành các dãy bit

* Nguyên lí mã hóa nhị phân:

- Thông tin có nhiều dạng không giống nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh,… Khi chuyển vào lắp thêm tính, chúng đều thay đổi thành dạng thông thường - dãy bit. Hàng bit sẽ là mã nhị phân của tin tức mà nó biểu diễn.