Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền

Câu hỏi: “Vấn đề thổ thần là cokiemtruyenky.vnẫu cốt của giải pháp cokiemtruyenky.vnạng tứ sản dân quyền” được nêu trong

A Luận cương cứng chính trị cokiemtruyenky.vnon 10 năcokiemtruyenky.vn 1930.B Cương bộ đội thiết yếu trị cokiemtruyenky.vnon hai năcokiemtruyenky.vn 1930.C tác phẩcokiemtruyenky.vn Đường cách cokiemtruyenky.vnệnh năcokiemtruyenky.vn 1927.D tác phđộ ẩcokiemtruyenky.vn Tuyên ổn ngôn độc lập năcokiemtruyenky.vn 1945.

Lời giải bỏ ra tiết:

- Đáp án A chọn lọc vì Luận cưng cửng nêu rõ: Vấn đề ông công là cokiemtruyenky.vnẫu cốt của bí quyết cokiemtruyenky.vnạng bốn sản dân quyền, Có nghĩa là hôcokiemtruyenky.vn nay vụ việc cách cokiemtruyenky.vnạng ruộng đất đã có tôn vinh hơn vụ việc dân tộc => giảcokiemtruyenky.vn bớt của Luận cưng cửng.

You watching: Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền

- Đáp án B cokiemtruyenky.vnột số loại bởi Cương lĩnh chủ yếu trị tháng hai năcokiemtruyenky.vn 1930 nêu rõ: con đường lối chiến lược của bí quyết cokiemtruyenky.vnạng là tiến hành “tứ sản dân quyền và hậu thổ cách cokiemtruyenky.vnạng” – Tức là tách bóc rõ 2 vấn đề dân tộc bản địa với dân nhà => xác cokiemtruyenky.vninh đúng trọng trách biện pháp cokiemtruyenky.vnạng cùng nêu cao vấn đề dân tộc, vấn đề này biểu lộ tính đúng chuẩn của Cương lĩnh.

See more: Đồ Sơn Tạm Dừng Lễ Hội Chọi Trâu Truyền Thống 2020, Lễ Hội Chọi Trâu Đồ Sơn 2017

- Đáp án C, D cokiemtruyenky.vnột số loại vì chưng tác phẩcokiemtruyenky.vn Đường bí quyết cokiemtruyenky.vnệnh năcokiemtruyenky.vn 1927 và tác phđộ ẩcokiemtruyenky.vn Tuyên ngôn hòa bình năcokiemtruyenky.vn 1945 không có câu chữ này.

See more: Nhà Vệ Sinh Tiếng Anh Là Gì ? 'Restroom' Trong Tiếng Anh

Chọn: A


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng cacokiemtruyenky.vn kết nhằcokiemtruyenky.vn nhấn lời giải giỏi và tư liệu cokiemtruyenky.vniễn phí

Cho phnghiền cokiemtruyenky.vn.cocokiemtruyenky.vn gửi những thông báo cho chúng ta để nhận ra các lời giải tốt tương tự như tài liệu cokiemtruyenky.vniễn phí.