Vẽ biểu đồ trên excel

-
Excel cho cokiemtruyenky.vn 365 Excel cho cokiemtruyenky.vn 365 dành cho máy Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Word năm nhâm thìn for Mac PowerPoint năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Word for Mac 2011 PowerPoint for Mac 2011 xem thêm...Ít hơn

Biểu đồ khiến cho bạn trực quan hóa tài liệu theo cách rất có thể tác động về tối đa đến người xem. Mày mò cách sản xuất biểu đồ với thêm đường xu hướng. Bạn cũng có thể bắt đầu tài liệu của bản thân mình từ một biểu đồ dùng được khuyến cáo hoặc lựa chọn 1 biểu đồ dùng từ tủ chứa đồ mẫu biểu đồ gia dụng dựng sẵn của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ trên excel


*

Tạo biểu đồ

Chọn tài liệu cho biểu đồ.

Chọn Chèn > Biểu trang bị được đề xuất.

Chọn một biểu đồ trên tab Biểu đồ gia dụng được đề xuất để coi trước biểu đồ.


Lưu ý: Bạn rất có thể chọn dữ liệu bạn thích trong biểu đồ gia dụng rồi nhấn alternative text + F1 để tạo biểu vật ngay lập tức, nhưng đây rất có thể không phải là biểu đồ phù hợp nhất cùng với dữ liệu. Nếu như khách hàng không thấy biểu trang bị mình thích, nên chọn lựa tab Tất cả biểu đồ để xem toàn bộ các nhiều loại biểu đồ.


Chọn một biểu đồ.

Chọn OK.

Thêm con đường xu hướng

Chọn một biểu đồ.

Chọn Thiết kế > Thêm thành phần biểu đồ.

Chọn Đường xu hướng, rồi chọn nhiều loại đường xu hướng mà chúng ta muốn, như Tuyến tính, Số mũ, Dự báo con đường tính hoặc Trung bình di chuyển.


Biểu đồ hiển thị dữ liệu theo định dạng đồ họa, hoàn toàn có thể giúp bạn và người xem trực quan lại hóa quan hệ giữa dữ liệu. Khi chế tạo ra một biểu đồ, bạn cũng có thể chọn từ nhiều loại biểu đồ gia dụng (ví dụ như biểu đồ cột xếp ông xã hoặc biểu đồ hình tròn trụ bị cắt 3-D). Sau thời điểm tạo một biểu đồ, chúng ta có thể tùy chỉnh biểu đồ bằng phương pháp áp dụng các bố trí nhanh hoặc các kiểu biểu đồ.


Biểu đồ cất một vài thành phần, như tiêu đề, nhãn trục, ghi chú và đường lưới. Chúng ta cũng có thể ẩn hoặc hiển thị phần nhiều thành phần này và bạn có thể thay thay vị trí cùng định dạng của chúng.

*

*
title biểu đồ

*
Vùng vẽ

*
Chú giải

*
tiêu đề trục

*
Nhãn trục

*
Khấc phân chia độ

*
Đường lưới


Bạn hoàn toàn có thể tạo biểu thứ trong Excel, Word với PowerPoint. Tuy nhiên, dữ liệu biểu đồ đã có nhập và lưu vào một trang tính Excel. Nếu bạn chèn biểu thứ vào Word hoặc PowerPoint, một trang tính mới sẽ được mở vào Excel. Khi bạn lưu tài liệu Word hoặc bản trình bày PowerPoint bao gồm chứa biểu đồ, dữ liệu Excel cơ bản của biểu đồ auto được giữ trong tài liệu Word hoặc phiên bản trình bày PowerPoint.


Lưu ý: Bộ sưu tập sổ làm việc Excel sẽ sửa chữa cho Trình gợi ý Biểu trang bị trước đây. Theo mang định, tủ đựng đồ sổ thao tác làm việc Excel đang mở khi bạn mở Excel. Từ cỗ sưu tập, bạn cũng có thể duyệt các mẫu và sản xuất sổ thao tác mới dựa vào một trong những mẫu đó. Nếu khách hàng không thấy tủ chứa đồ sổ thao tác làm việc Excel, trên menu Tệp, hãy nhấn vào Mới từ bỏ mẫu.

Xem thêm: Download Style Proshow Producer Đẹp Mới Nhất, Miễn Phí By Kecodon10


Trên thực đơn Xem, bấm vào Bố trí in.

Bấm vào tab Chèn, rồi bấm chuột mũi tên ở kề bên Biểu đồ.

*

Bấm vào nhiều loại biểu đồ, rồi bấm lưu ban vào biểu đồ bạn có nhu cầu thêm.

Khi chúng ta chèn một biểu trang bị vào Word hoặc PowerPoint, một trang tính Excel đựng bảng tài liệu mẫu sẽ mở ra.

Trong Excel, sửa chữa dữ liệu mẫu bằng tài liệu mà bạn có nhu cầu vẽ trong biểu đồ. Nếu bạn đã có dữ liệu trong bảng khác, bạn có thể sao chép dữ liệu từ bảng đó, rồi dán đè lên tài liệu mẫu. Xem bảng sau để hiểu hướng dẫn về cách sắp xếp dữ liệu sao cho cân xứng với nhiều loại biểu đồ.

Đối với loại biểu vật này

Sắp xếp dữ liệu

Danh mục A

Biểu đồ dùng vùng, thanh, cột, vành khuyên, đường, radar hoặc bề mặt

Trong các cột hoặc sản phẩm như trong các ví dụ bên dưới đây:

Chuỗi 1

Chuỗi 2

10

12

Danh mục B

11

14

Danh mục C

9

15

hoặc

Danh mục A

Danh mục B

Chuỗi 1

10

11

Chuỗi 2

12

14

Biểu đồ gia dụng bong bóng

Trong các cột, đặt giá trị x nghỉ ngơi cột đầu tiên và quý giá y tương xứng rồi mang đến giá trị size bong bóng trong những cột tức thì kề, như trong các ví dụ sau:

Giá trị X

Giá trị Y 1

Kích kích cỡ 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Biểu thứ hình tròn

Trong một cột hoặc hàng tài liệu và một cột hoặc hàng nhãn dữ liệu, như trong số ví dụ sau:

Doanh số

Q1

25

Q2

30

Q3

45

hoặc

Q1

Q2

Q3

Doanh số

25

30

45

Biểu đồ bệnh khoán

Trong những cột hoặc mặt hàng theo thứ tự sau, dùng tên hoặc ngày có tác dụng nhãn, như trong các ví dụ sau:

Mở

High

Thấp

Đóng

44

55

11

25

25

57

12

38

hoặc

Mở

44

25

Cao

55

57

Thấp

11

12

Đóng

25

38

Biểu đồ vật X Y (phân tán)

Trong các cột, đặt cực hiếm x trong cột thứ nhất và giá trị y tương ứng trong cột tức thì kề, như trong số ví dụ sau:

Giá trị X

Giá trị Y 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

hoặc

Giá trị X

0,7

1,8

2,6

Giá trị Y 1

2,7

3,2

0,08

Để biến đổi số hàng cùng cột bao gồm trong biểu đồ, hãy đặt con trỏ ở góc dưới bên đề nghị của tài liệu đã chọn, rồi kéo nhằm chọn tài liệu bổ sung. Trong ví dụ như sau, bảng được mở rộng để thêm hạng mục và chuỗi dữ liệu bổ sung.

*

Để xem hiệu quả của những thay đổi, chuyển trở lại Word hoặc PowerPoint.


Lưu ý: Khi chúng ta đóng tài liệu Word hoặc bản trình bày PowerPoint bao gồm chứa biểu đồ, bảng tài liệu Excel của biểu trang bị sẽ tự động hóa đóng lại.


Sau khi chế tác biểu đồ, chúng ta cũng có thể muốn thay đổi cách vẽ hàng cùng cột của bảng trong biểu đồ. Ví dụ: phiên bản biểu đồ thứ nhất của chúng ta có thể vẽ những hàng tài liệu của bảng trên trục dọc (trục giá bán trị) của biểu trang bị và những cột tài liệu trên trục ngang (trục danh mục). Trong lấy một ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh lệch giá bán nhạc cụ.

*

Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu biểu đồ thừa nhận mạnh doanh thu theo tháng, chúng ta có thể đảo ngược giải pháp vẽ biểu đồ.

*

Trên menu Xem, nhấp chuột Bố trí in.

Bấm vào biểu đồ.

Bấm vào tab Thiết kế biểu đồ, rồi click chuột Chuyển đổi hàng/cột.

*

Nếu biến hóa hàng/cột ko sẵn dùng

Chuyển thay đổi hàng/cột chỉ sẵn sử dụng khi bảng dữ liệu Excel của biểu đồ đã mở cùng chỉ dành riêng cho một số loại biểu đồ. Chúng ta cũng có thể chỉnh sửa dữ liệu bằng cách nhấp chuột biểu đồ, rồi chỉnh sửa trang tính trong Excel.