Vẽ sơ đồ tư duy đẹp nhất

Làm nạm như thế nào nhằm bạn có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện những quan hệ thân các phần với nhau, với mở rộng những ý tưởng?

Các sơ vật dụng tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ vật tư duy tương xứng cùng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu nhằm tạo thành một sơ đồ dùng bốn duy.

Cuối cùng, những chọn lựa xây đắp cơ mà chúng ta chọn đề xuất phụ thuộc vào đọc tin bạn có nhu cầu tưởng tượng cùng mục tiêu của sơ trang bị bốn duy của công ty.

Điều quan trọng đặc biệt độc nhất vô nhị là, hãy nghĩ về khán giả của công ty Lúc sản xuất sơ đồ gia dụng tư duy:

Họ yêu cầu công bố gì nhằm phát âm sơ đồ tứ duy của bạn?Nó cần phải chi tiết đến mức nào?Bạn rất có thể làm cái gi nhằm sơ trang bị bốn duy của doanh nghiệp lôi kéo hơn?