Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện thời trả thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ bản của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Nếu muốn học giỏi giờ đồng hồ Anh các bạn nên biết và khác nhau rõ với những thì không giống. Ở nội dung bài viết này Step Up đang hướng dẫn rất đầy đủ mang đến các bạn cấu tạo, bí quyết áp dụng, tín hiệu phân biệt với bài bác tập thực hành rèn luyện. Không chỉ vậy, trong từng giải pháp thực hiện Step Up đã bổ sung cả mẹo nhận ra và các xem xét với từng ngôi trường hợp quan trọng nhằm bạn làm việc tương đối đầy đủ và phát âm con kiến thức thì hiện nay hoàn thành tốt duy nhất.

You watching: Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành


1. Định nghĩa thì Hiện Tại Hoàn Thành

Thì hiện tại hoàn thành được dùng làm biểu đạt về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện nay nhưng không bàn về thời gian diễn ra hành vi kia.


2. Cấu trúc thì Hiện Tại Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– Trong đó:

* S (subject): nhà ngữ

* Have/has: trợ hễ từ

* PII: hễ từ bỏ phân từ II (Quá khđọng phân từ)

Nếu công ty ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu công ty ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy sẽ sinh sống ở đây từ bỏ lúc tôi xuất hiện.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy đang dạy giờ đồng hồ Tây Ban Nha khoảng tầm 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đang chạm mặt yêu cầu không ít trở ngại Lúc làm cho dự án đó.)

2. Câu bao phủ định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi dường như không gặp người mẹ trong một thời gian lâu năm rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không quay trở lại quê nhà của mình từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không điêu luyện giờ đồng hồ Pháp tuy vậy anh ấy có thể tiếp xúc.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled khổng lồ Finland? (Bạn đã có lần phượt tới Phần Lan khi nào chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy vẫn bước đầu cùng với trọng trách chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Quý khách hàng vẫn xong việc nhà chưa?) -> Yes, I have sầu./ No, I haven’t

*

Lưu ý : Tại trong những thì tiếng Anh, thì hiện giờ chấm dứt và thì quá khứ đơn là 2 thì trong tổng toàn bộ các thì tiếng Anh hoàn toàn có thể các bạn dễ dẫn đến lầm lẫn về phương pháp áp dụng. Vậy bắt buộc đề xuất note thật kỹ càng để khi thực hiện thì giờ Anh thật hợp lý và phải chăng khớp ứng với từng ngữ chình họa nhé!


4. Dấu hiệu nhận ra thì Hiện Tại Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp tiếng Anh đều sẽ sở hữu các dấu hiệu nhận ra không giống nhau nhằm hoàn toàn có thể áp dụng tương xứng. Với thì bây giờ hoàn thành, vào câu bạn sẽ tất cả những trường đoản cú, cấu trúc sau nhằm nhấn biết:

 – just, recently, lately: cách đây không lâu, vừa mới

 – already: rồi

 – before: trước đây

 – ever: đã từng

 – never: chưa từng, không bao giờ

 – yet: chưa (dùng đến câu phủ định cùng câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong tầm (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong khoảng 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: trường đoản cú Lúc (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up to now = up to lớn the present: cho đến bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: trong 5 năm qua)

– So sánh rộng nhất + thì hiện giờ hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì hiện giờ trả thành

Ví dụ:

This is the first time I have sầu eaten Banh mày in Vietphái nam. (Đây là lần thứ nhất tôi được ăn uống Bánh Mì sống toàn nước.)This is the best champaign I have sầu ever drink. ( Đây là nhiều loại sâm panh ngon độc nhất vô nhị mà lại tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have sầu ever eaten. (Đây là món bánh ngon độc nhất tôi từng ăn uống.)This is the most memorable experience I have sầu had in my life. (Đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất mà lại tôi bao gồm trong cuộc đời.)

– All day, all night, all my life (một ngày dài, suốt đêm, cả cuộc đời)


Download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng vừa lòng kết cấu, cách sử dụng, dấu hiệu nhận ra 12 THÌ nhằm vận dụng vào những chủ điểm thi cử với tiếp xúc thực tế

5. những bài tập thì Hiện Tại Hoàn Thành

Những bài tập 1: các bài tập luyện thì hiện giờ chấm dứt với dấu hiệu nhận ra tất cả thực hiện since và for

I …..(study) Vietnamese for the last đôi mươi years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since năm ngoái. She….(buy) that xe đạp for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have sầu known Have sầu slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have sầu slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu cùng với thì hiện thời trả thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have sầu it. Dan didn’t have sầu a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kyên ổn is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have sầu cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have sầu improved. Klặng has lost his key.

các bài tập luyện 3: Hoàn thành câu cùng với nhắc nhở đến sắn

1. A: Do you know where Kirito is?

B: Yes, …..

See more: 4 Bước Lấy Lại Mật Khẩu Gmail Trên Điện Thoại Android, Iphone Cực Dễ

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming to the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/hyên ổn yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve sầu just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told hyên ổn yet

Bài 4: Đọc với viết lại câu với trường đoản cú just, yet và already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings & the caller says ‘Can I speak to lớn John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a hotel tonight. You phone khổng lồ seserve sầu a table. Later your friend says, ‘Shall I phone khổng lồ reserve sầu a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a frikết thúc of yours is looking for a place to lớn live sầu. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A frikết thúc asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went lớn the ngân hàng, but a few mintues ago she returned.Somebody toàn thân asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. he’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve sầu already done it

5. Have you found a place to live sầu yet?

6. I haven’t dicided yet

7. he’s just come back

Bài 5: Chọn dạng đúng của động từ vào ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have sầu walkedwalkedhave been

Bài 6: những bài tập biến đổi thì bây chừ hoàn thành quý phái vượt khứ đơn

She hasn’t written to lớn me since March. -> The last time …Mrs.Linc has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linc started …Nhi and Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written to lớn me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swlặng for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote lớn me was in March.Mrs.Linc started to teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi & Bin were married.It’s years since he wrote to me.He last had a swyên was four years ago.

See more: Phim Đạo Mộ Bút Ký Phần 2 Xà Mi Đồng Ngư, Phim Hay 2020


Download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng thích hợp cấu tạo, bí quyết cần sử dụng, dấu hiệu phân biệt 12 THÌ nhằm áp dụng vào những chủ điểm thi tuyển với tiếp xúc thực tế

Với tổng thể kỹ năng về thì hiện tại trả thành (Present Perfect) và bài tập thực hành trên đây, Step Up tin rằng các bạn vẫn nắm vững và có thể vận dụng trơn tru tru lúc áp dụng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, kết hợp với vốn trường đoản cú vựng của bản thân chúng ta hoàn toàn rất có thể giao tiếp tự tin với người bản xđọng.